u bent hier: home afbeelding voor de banner
Contacteer Printvriendelijke versie Lettertype vergroten Lettertype verkleinen Sitemap RSS-feed
Home

Welkom op de website van de gemeente Lubbeek


GEMEENTEHUIS

Gellenberg 16
3210 Lubbeek
016 47 97 00

 info@lubbeek.be

 

Openingsuren (voor publiek)

Maandag tot vrijdag: 8u30 tot 11u55
Dinsdag en woensdag: 8u30 tot 11u55 en van 12u30 tot 16u
Donderdag: 8u30 tot 11u55 en van 17u30 tot 19u45

!Opgelet!
De gemeentelijke diensten zullen gesloten zijn op maandag 6 april 2015.

Wat in geval van stroomschaarste deze winter?

België is onderverdeeld in 6 afschakelbare schijven. Een gedeelte van onze gemeente bevindt zich in schijf 5. Voor onze gemeente vallen de volgende straten in deze schijf:
Bellestraat - Binkomstraat - Bloemstraat - Boekhoutstraat - Boutersemstraat - Bronstraat - Brusselstraat - Coenenbosstraat - Cubastraat - Eksterbeemdenstraat - Groenendries - Grotendries - Helstraat - Hulst - Kasteelstraat - Keiberg - Kerkstraat - Krekeldries - Kwikkelberg - Meenselstraat - Molenstraat - Parijsstraat - Schakelveldstraat - Schoolstraat - Sint-Gertrudendries - Sint Rochusstraat - Tiensesteenweg - Vlierbeekstraat - Waterstraat - Wauwerdries - Wingestraat.
Als jouw straat niet voorkomt in deze lijst zal er niet afgeschakeld worden in jouw straat!

Voor een laatste stand van zaken raadpleeg volgende websites:
http://www.offon.be/ en www.winterklaar.be  
Op deze websites vind je een vooruitzicht voor de situatie op het Belgische net voor de komende 7 dagen.
Je vind er ook nuttige tips en toffe ideeën om een stroomtekort te vermijden.


Gemeente Lubbeek

 

 E-LOKET

Via het e-loket kan je met de A-Z en de zoekfunctie formulieren opzoeken.
Vele formulieren kan je online invullen, andere zijn afdrukbare pdf's.

 
 
 

Ga naar het e-loket

 

recent vernieuwd op de site

03-03-2015 Voorjaarsactie compost
05-03-2015 politiereglementen
25-02-2015 Infoblad editie maart - april 2015
25-02-2015 infoblad
24-02-2015 marathon

Nieuws

06-03-2015 Toelage voor personen met incontinentieproblemen Toelage voor personen met incontinentieproblemen én die bovendien gebruiker zijn van incontinentiemateriaal

Sinds 1 januari 2005 wordt door de gemeente Lubbeek een toelage toegekend als tussenkomst in de kosten van het gebruik van incontinentiemateriaal.
In de intensere samenwerking tussen de verschillende gemeentelijke en OCMW diensten werd beslist dat deze dossiers voortaan behandeld zullen worden door het OCMW en dit voor de premies vanaf begrotingsjaar 2015.
meer
Thumbnail - Voorjaarsactie compost 03-03-2015 Voorjaarsactie compost Koop in maart compost en geniet van 25% korting!*

Geniet jij ook zo van een weelderige bloementuin of snak jij al naar zelf geoogste groenten en fruit? Zet je groene vingers dan snel aan het werk en trakteer je tuin op een laagje EcoWerf-compost. Want een dankbare tuin, die werpt zijn vruchten af!

 

meer
Thumbnail - Lubbeek Lekker Lokaal 03-03-2015 Lubbeek Lekker Lokaal Gezocht: handelaars, winkeliers, horeca-uitbaters en producenten om deel te nemen aan de actie ‘lubbeek lekker lokaal'
De gemeente Lubbeek streeft ernaar om de titel ‘FairTradeGemeente' te behalen. Om deze titel te behalen dient de gemeente aan zes criteria te voldoen. Vijf van de zes criteria werden ondertussen behaald. Het zesde criterium, zijnde ‘lokale duurzame voeding', hoopt de gemeente te behalen met het initiatief ‘Lubbeek Lekker Lokaal'. En daarvoor hebben we jouw hulp nodig.
meer
Thumbnail - Kijk! Ik fiets! 02-03-2015 Kijk! Ik fiets! Leer fietsen op 2 wielen ...

Na het enorme succes van voorgaande jaren, organiseert de sportdienst dit jaar terug "Kijk, ik fiets!". Alle kinderen tussen 4 en 7 jaar die reeds kunnen fietsen met steunwieltjes zijn welkom.
Ervaren monitoren leren de kinderen fietsen op twee wielen met behulp van enkele nuttige tips en onder actieve begeleiding van de ouders; Ook dit jaar heb je de keuze tussen twee data om deel te nemen.

meer
Thumbnail - Voorjaarswandeling - Wandelen doe je links 26-02-2015 Voorjaarswandeling - Wandelen doe je links Echt veilig wandelen doe je pas als je links wandelt met een fluo-hesje of ander reflecterend materiaal. Dat is gewoon een kwestie van zien en gezien worden:

ZIEN: Als er geen voetpad is, blijf dan aan de linkerkant van de straat.
Zo kan je het tegenkomend verkeer zien aankomen. Dit zorgt voor een veel veiligere situatie dan wanneer je rechts van de straat stapt, waar je het verkeer aan jouw kant enkel hoort aankomen en niet ziet.

GEZIEN WORDEN: Zorg dat je gezien wordt door iets reflecterends te dragen.
Als je in het donker ook donker gekleed bent, ziet een autobestuurder jou pas op het laatste nippertje. Ook met een zaklamp kan je zorgen dat je gezien wordt.

 

meer
Thumbnail - Infoblad editie maart - april 2015 25-02-2015 Infoblad editie maart - april 2015 Het nieuwe infoblad is er!

Neem een kijkje op www.lubbeek.be/infoblad
meer
Thumbnail - Activeringsheffing - waarom? 17-02-2015 Activeringsheffing - waarom? Activeringsheffing - Waarom?
In het decreet betreffende het grond- en pandenbeleid legt de Vlaamse Overheid de gemeenten sinds  1 januari 2010 op om een activeringsheffing te innen wanneer er een spanning bestaat tussen woningbehoefte en bouwpotentieel. Het doel is om potentiële woonlocaties vrij te maken en grondspeculatie tegen te gaan.

Geen onderscheid meer: een bouwgrond is een bouwgrond
Lubbeek heft deze belasting sinds 2014 zowel op
• onbebouwde bouwgronden in woongebied;
als op:
• onbebouwde kavels deel uitmakend van een goedgekeurde verkaveling. 

Lubbeek heft de belasting op onbebouwde kavels deel uitmakend van een goedgekeurde verkaveling sinds 1998. Er bestaat geen enkele gegronde reden om een onderscheid te maken, aangezien bebouwing mogelijk is op beiden. Ook tijdens de vorige legislaturen was het probleem al voelbaar genoeg om deze maatregel in te voeren, ook zonder het decreet.
Een woonbehoeftestudie uit 1999, in opdracht van de gemeente, toont het bestaan van deze spanning aan en bevestigt de invoering van de activeringsheffing.

Vaststellingen in 2013
Tijdens de voorbereiding van het meerjarenplan 2014-2019 deed het bestuur een aantal opmerkelijke vaststellingen.
1. Onze bevolking op beroepsactieve leeftijd daalt sterk. Bij ongewijzigd beleid daalt deze bevolkingsgroep van 58% heden tot 46% in 2033 om dan te stagneren. De Studiedienst van de Vlaamse Regering (29 januari 2015) houdt het op 50% in 2030 waar de eigen prognose voor 2030 landde op 49%. Verschillende bronnen bevestigen dus de trend. Een alarmerende daling van de gemeentelijke inkomsten zal in casu niet uitblijven.
2. Jonge inwoners verlaten Lubbeek omdat ze hier geen betaalbare bouwgrond vinden.
3. Na 15 jaar heeft de activeringsheffing niet het vooropgestelde resultaat bereikt, nl. 45% van de beoogde percelen beschikbaar maken voor bebouwing.
4. De spanning op de markt is tijdens diezelfde periode enkel gegroeid wat de prijzen nog meer deed stijgen.
5. Er bevinden zich nog een kleine 600 bouwpercelen op ons grondgebied.
6. Lubbeek beschikt over een zeer klein bestand aan woonuitbreidingsgebied.
7. Onze gemeente moet landelijk en groen blijven. Verstedelijking moeten we vermijden.

Meer schouders nodig om toenemende vergrijzig te dragen
Wanneer een doelbelasting na een aanvaardbare periode niet het verhoopte resultaat bereikt, moet het bestuur een beslissing durven nemen om niet te vervallen in een platte eigendomsbelasting.
• Optie 1: Afschaffing: het decreet maakt dit onmogelijk gezien de behoefte het aanbod overstijgt.
• Optie 2: Substantiële tariefopslag tot een hoogte waarmee het beoogde doel wél wordt gehaald.
Lubbeek koos voor de laatste optie omdat het hoognodig is dat er een keerpunt komt in onze demografie. Het activeringsbeleid heeft tot doel het draagvlak voor de financiering van de gemeente, de beroepsactieve bevolking, op peil te houden voor de komende generaties en niet om op korte termijn hogere ontvangsten te genereren. Daarom is het ondubbelzinnig de bedoeling om eigenaars van een bouwperceel of bouwpercelen ertoe aan te zetten hun grond te koop aan te bieden zodat deze kunnen bebouwd worden.

Afschaffing van tegenstrijdige belastingen
Lubbeek schafte gelijktijdig de belasting op bouwen en verbouwen af omdat deze haaks staat op de doelstelling die het bestuur nastreeft.

Onderdeel van een groter plan
Enkel met investeringen in moderne infrastructuur, kwalitatief hoogstaand onderwijs, goede kinderopvang, ... kan Lubbeek de wenselijke bevolkingsmix niet verkrijgen. Voorzien in beschikbare woonlocaties is bijgevolg een onontbeerlijke opdracht. De activeringsheffing is slechts een deeltje van een groter plan. Met hetzelfde oogmerk maakt het bestuur intens werk van kernversterking, van de aansnijding van de resterende woonuitbreidingsgebieden, alsook van het sociaal objectief.

Het bestuur hoopt dat de inkomsten van de activeringsheffing op een zo kort mogelijke termijn drastisch afnemen en omgezet worden naar meer bestendige gemeentelijke inkomsten uit personenbelasting en onroerende voorheffing zonder te moeten raken aan het schappelijke tarief van deze laatstgenoemde belastingen.
meer
Thumbnail - Straatnaamgeving Poelhofstraat 10-02-2015 Straatnaamgeving Poelhofstraat

Straatnaamgeving Poelhofstraat

Onderzoek de commodo et incommodo klik hier

meer

Klik hier voor het volledige nieuwsoverzicht