u bent hier: home afbeelding voor de banner
Contacteer Printvriendelijke versie Lettertype vergroten Lettertype verkleinen Sitemap RSS-feed
Home

Welkom op de website van de gemeente Lubbeek


GEMEENTEHUIS

Gellenberg 16
3210 Lubbeek
016 47 97 00

 info@lubbeek.be

 

Openingsuren (voor publiek)

Maandag tot vrijdag: 8u30 tot 11u55
Dinsdag en woensdag: 8u30 tot 11u55 en van 12u30 tot 16u
Donderdag: 8u30 tot 11u55 en van 17u30 tot 19u45

OPGEPAST!

 • Het gemeentehuis is gesloten op:
  - maandag 31 oktober 2016
  - dinsdag1 november 2016
  - woensdag 2 november 2016
  - vrijdag 11 november 2016
  - maandag 14 november 2016
  - dinsdag 15 november 2016
 • In september is er geen gemeenteraad en geen commissie!


 

Gemeente Lubbeek

 

Werkzaamheden in onze gemeente

- bouwproject feestzaal

- bouwproject bibliotheek

- werken Dorpsstraat

- werken Binkomstraat - Molendries - Kareelovenweg en Spicht
 
  

Opvangcentrum asielzoekers

Met al je vragen kan je terecht 

telefonisch: 0471 88 67 58
e-mail: lubbeek.fed@fedasil.be

 

 kLIK HIER VOOR MEER INFO

 

 

 

recent vernieuwd op de site

25-10-2016 e-loket
24-10-2016 Dorpsstraat
20-10-2016 Test je kennis en win mooie prijzen met De Grote Verkeersquiz
19-10-2016 Besluitenlijst
25-10-2016 dagorde

Nieuws

Thumbnail - Test je kennis en win mooie prijzen met De Grote Verkeersquiz 20-10-2016 Test je kennis en win mooie prijzen met De Grote Verkeersquiz Is een fietshelm verplicht als je met een elektrische fiets rijdt? Hoeveel fluo hesjes moeten er verplicht in je wagen liggen? Mag je dochter van 10 jaar vooraan in de auto zitten? En hoe zat het ook alweer met fietsverlichting?
Kom het te weten op www.degroteverkeersquiz.be ! In deze online quiz van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) kun je je kennis over verkeer en mobiliteit opfrissen.
meer
Thumbnail - Uitvoeringsplan 'Huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval' 18-10-2016 Uitvoeringsplan 'Huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval'

Op 16 september 2016 keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsplan "Huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval" goed. Dit uitvoeringsplan vervangt twee vorige uitvoeringsplannen, namelijk het plan 'Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen (UMBHA)' en het plan 'Gescheiden inzameling bedrijfsafval van kleine ondernemingen'. Deze twee plannen zijn hiermee opgeheven.

Het nieuwe plan kreeg vorm in nauwe samenwerking met de VVSG, Interafval, Go4Circle en andere actoren in de afval- en materialensector. Daarnaast hielden we rekening met Europese richtlijnen, evaluaties van vorige plannen en wetenschappelijk onderzoek.

Het plan vertaalt het Vlaamse afval- en materialenbeleid van de komende jaren naar concrete acties op het terrein, zowel naar gezinnen als naar bedrijven toe en legt een focus op het lokale niveau.

U vindt het uitvoeringsplan, samen met een samenvattende brochure, op www.ovam.be/uitvoeringsplan .

meer
Thumbnail - Afwijkingen wekelijkse rustdag 27-09-2016 Afwijkingen wekelijkse rustdag

Afwijkingen wekelijkse rustdag

Ter gelegenheid van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden (braderijen, solden, feesten, ...),
en ter gelegenheid van jaarbeurzen en jaarmarkten, kan het college van burgemeester en schepenen
afwijkingen toestaan.
Afwijkingen gelden voor het hele grondgebied van de gemeente.
In geen geval mogen individuele afwijkingen worden toegestaan.
Het aantal afwijkingen is beperkt tot 15 dagen per jaar.

Lijst toegestane afwijkingen in 2016 in Lubbeek:

 • zondag 2 oktober
 • zondag 9 oktober
 • zondag 13 november
 • zondag 4 december
 • zondag 11 december
 • zondag 18 december
meer
Thumbnail - Groot Buurtenonderzoek 19-09-2016 Groot Buurtenonderzoek Doe mee aan het Groot Buurtenonderzoek

De meeste mensen vinden de omgeving waarin ze wonen belangrijk. Nette en veilige straten, een stukje groen in de buurt, speelruimte voor kinderen en een goed contact met de buren dragen bij tot de leefkwaliteit van een buurt.

Met het Groot Buurtenonderzoek doet Infopunt Publieke Ruimte onderzoek naar de manier waarop burgers hun buurt ervaren en in welke mate ze erbij betrokken zijn. Via een bevraging in alle Vlaamse steden en gemeenten kunnen individuele burgers, buurtverenigingen, wijkcomités en bewonersgroepen hun mening geven over de buurt waarin ze wonen.

Het Groot Buurtenonderzoek peilt ook naar de werking en activiteiten van kleine, plaatselijke burgerinitiatieven en buurtverenigingen. Plannen ze vooral sociaal-culturele activiteiten zoals een straatbarbecue of een buurtquiz? Gaan ze aan de slag in de openbare ruimte met een lentepoets of speelstraat? Of brengen ze mensen bijeen met 'samentuinen' en beplantingsacties?

De resultaten van het onderzoek geven steden en gemeenten waardevolle informatie over de behoeften en bekommernissen op buurtniveau. Op die manier komen gemeentebesturen te weten wat de kansen, behoeften en knelpunten op buurtniveau zijn zodat zij hier rekening mee kunnen houden in het toekomstige beleid. Bovendien geven de resultaten van het onderzoek inzicht in de algemene tendensen op Vlaams niveau. In het najaar van 2016 maakt Infopunt Publieke Ruimte de resultaten van het Buurtenonderzoek bekend.

Het Groot Buurtenonderzoek kan in een tiental minuten online worden ingevuld via www.buurtenonderzoek.be

meer
Thumbnail - De Grote Netwerf 29-08-2016 De Grote Netwerf Binnenkort gaat Telenet in Lubbeek (deelgemeente Linden) van start met de ombouw van het kabelnet. Daarbij wordt de huidige bandbreedte van ons kabelnet verhoogd tot 1 GHz. Zo beschikken we binnenkort over een van de meest moderne kabelnetwerken in Europa.

Deze ombouw kadert in het project ‘De Grote Netwerf' van Telenet. Infrax voert deze werken uit in opdracht van Telenet.
Tussen 1 september en 31 november 2016 zullen technici van onderaannemers en toezichters van Infrax stelselmatig alle straten in Lubbeek (deelgemeente Linden) bezoeken om er de netwerkelementen in straatkasten, aan palen en in voetpadkastjes te vervangen. Waar nodig worden plaatsen straatkasten bijgeplaatst. Tijdens deze werken, die in principe op één dag afgerond zijn, kunnen de Telenetklanten geen gebruik maken van internet-, televisie- en vaste telefoniediensten.
Telenet zal de betreffende inwoners hiervan tijdig op de hoogte brengen via hun geëigende kanalen, zoals brief, e-mail en sms.

meer info

 

 

meer
Thumbnail - Je bent nooit te oud om je dak te isoleren! 05-07-2016 Je bent nooit te oud om je dak te isoleren! Dankzij de energielening en de premies ook voor jou financieel haalbaar!

Ouderen vinden het vaak ‘niet meer de moeite' om energiebesparende werken te laten uitvoeren in hun woning. Vaak hebben zij niet voldoende middelen of willen zij hun zuurverdiende centjes sparen voor onvoorziene omstandigheden. Daardoor is hun energiefactuur onnodig hoog want liefst 30% van de opgewekte warmte gaat verloren via een niet (correct) geïsoleerd dak of zoldervloer.

De energielening kan hiervoor een oplossing bieden! Dat is geen commerciële lening, maar eerder een tegemoetkoming van het Vlaamse Gewest waarmee ook ouderen tot 10.000 euro op 5 jaar kunnen lenen want er is geen inkomens- of leeftijdsgrens.
Dankzij de lage rentevoet van 2% (of 0% voor de doelgroep), de premie van de netbeheerder, eventueel nog de belastingvermindering en de algemene energiebesparing, betaal je een dergelijke lening relatief snel terug.

Lea uit Haacht ging in 2013 een energielening aan om haar dak te isoleren. Zij was toen 66 jaar jong en heeft alvast geen spijt van haar beslissing: ‘Ik leerde de lening kennen via het wooninfopunt van de gemeente. Zij gaven mij het aanvraagformulier mee en boden me hulp aan om het in te vullen. Dat was niet nodig want het aanvraagformulier was vrij eenvoudig. Achteraf hebben ze me wel geholpen bij het aanvragen van de premies waar ik recht op had. Ze hebben me ook aangeraden om de zoldervloer te isoleren in plaats van het dak. Dat is goedkoper omdat je minder materiaal nodig hebt en omdat het eenvoudiger te installeren is. Ik hoef op die manier de zolder ook niet meer te verwarmen. De factuur bedroeg uiteindelijk slechts 4.939,60 euro voor 125m² zoldervloer. Dat komt neer op een maandelijkse afbetaling van 86,54 euro gedurende 5 jaar en dat is ondanks mijn klein pensioentje goed te doen. Zeker als je weet dat ik van de netbeheerder een premie van 960 euro heb ontvangen en daarnaast nog eens 1.481,88 euro heb gerecupereerd via de belastingen.'

meer
Thumbnail - Wateroverlast op donderdag 23 juni 2016 28-06-2016 Wateroverlast op donderdag 23 juni 2016 Lubbeek werd op donderdag 23 juni 2016 opnieuw getroffen door hevige regenval met overstromingen tot gevolg. Het gemeentebestuur dient opnieuw een aanvraag in om in aanmerking te komen om als algemene ramp te worden erkend. meer
Thumbnail - Wateroverlast op dinsdag 7 juni 2016 09-06-2016 Wateroverlast op dinsdag 7 juni 2016 Lubbeek werd op dinsdag 7 juni 2016 getroffen door hevige regenval met overstromingen tot gevolg. Het gemeentebestuur dient een aanvraag in om in aanmerking te komen om als algemene ramp te worden erkend. meer

Klik hier voor het volledige nieuwsoverzicht