u bent hier: home afbeelding voor de banner
Contacteer Printvriendelijke versie Lettertype vergroten Lettertype verkleinen Sitemap RSS-feed




Home

Welkom op de website van de gemeente Lubbeek


Openingsuren GEMEENTEHUIS (voor publiek)

Maandag tot vrijdag: 8u30 tot 11u55
Dinsdag en woensdag: 8u30 tot 11u55 en van 12u30 tot 16u
Donderdag: 8u30 tot 11u55 en van 17u30 tot 19u45

Opgelet!
De gemeentelijke diensten zijn gesloten op:
- dinsdag 12 september 2017 

Gellenberg 16 - 3210 Lubbeek - tel. 016 47 97 00

info@lubbeek.be

 


 


 


Gemeente Lubbeek

 

Werkzaamheden in onze gemeente

- werken Schubbeek

- werken Dorpsstraat




 

recent vernieuwd op de site

22-09-2017 bekendmakingen
22-09-2017 omgevingsvergunningen
22-09-2017 Bekendmaking openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning
22-09-2017 dagorde
22-09-2017 welzijn

Nieuws

Thumbnail - Bekendmaking openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning 22-09-2017 Bekendmaking openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning Omgevingsloket nummer : OMV_2017005034
Gemeentelijk nummer: 2017/1

Eddy Roelants namens ZANDGROEVEN ROELANTS, Aardebrug 28, 3210 Lubbeek heeft een aanvraag ingediend voor: het bijstellen van de milieuvoorwaarden

Kort omschreven gaat het over bijstellen van de milieuvoorwaarden:
- de bijzondere voorwaarde bij te stellen in die zin dat de activiteiten op de inrichting verboden zijn tussen 18 uur en 5 uur alsmede op zon- en feestdagen

De aanvraag heeft als adres Aardebrug 28 kadastraal gekend als Lubbeek, (afd. 1) sectie D 30 E2, (afd. 1) sectie D 31 P, (afd. 1) sectie D 35 D2, (afd. 1) sectie D 55 D, (afd. 1) sectie D 56 D, (afd. 1) sectie D 57 B, (afd. 1) sectie D 58 E, (afd. 1) sectie D 59 K, (afd. 1) sectie D 59 G, (afd. 1) sectie D 61 N, (afd. 1) sectie D 61 S, (afd. 1) sectie D 61 M, (afd. 1) sectie D 61 P, (afd. 1) sectie D 62 G, (afd. 1) sectie D 62 H, (afd. 1) sectie D 64 L, (afd. 1) sectie D 64 K, (afd. 1) sectie D 65 M, (afd. 1) sectie D 85 E, (afd. 1) sectie D 85 F, (afd. 1) sectie D 100 E en (afd. 1) sectie D 100 F

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:
de deputatie Vlaams-Brabant
Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 21 september 2017 tot en met 21 oktober 2017 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres:
Gellenberg 16 te 3210 Lubbeek

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

 

meer
18-09-2017 Eerste hulp bij klimaatverwarring Klimaatacties scholen gemeente Lubbeek - Eerste hulp bij klimaatverwarring

In het kader van een klimaatneutrale provincie inspireert Milieuzorg Op School (MOS) basisscholen in hun activiteiten rond klimaat. Ze doet dat vanuit de bredere EDO-benadering. EDO staat voor Educatie voor Duurzame Ontwikkeling. Concreet voor het thema klimaat biedt MOS de actieplannen klimaat, energie en voeding aan voor het basisonderwijs.
In het najaar 2016 organiseerden de basisscholen van de gemeente Lubbeek zich en startten een traject op tegen de uitstoot van CO2.

Lees meer

meer
Thumbnail - Vrijetijdsgids 2017-2018 23-08-2017 Vrijetijdsgids 2017-2018

Vrijetijdsgids Lubbeek 2017-2018

Lubbeek heeft een ruim en gevarieerd vrijetijdsaanbod voor alle leeftijden!
Deze gids bundelt alle activiteiten die je kan beoefenen in onze gemeente en is  dus een handige leidraad voor al onze inwoners.

Ontdek hem snel!

meer
Thumbnail - Dorpskernvernieuwing in Pellenberg 23-08-2017 Dorpskernvernieuwing in Pellenberg

Dorpskernvernieuwing in Pellenberg. Wil je meedenken?

Gezien er een beeldkwaliteitsplan voor het centrum van Pellenberg zal worden opgemaakt en wij als gemeente de mening van onze inwoners belangrijk vinden, wordt er een info- en denkavond georganiseerd, zodat al onze inwoners de kans hebben om hun mening en visie weer te geven!

De info- en denkavond gaat door op maandag 11 september 2017 van 20 u tot 22 u in de refter van de sporthal. Later zal er nog een tweede info- en inspraakronde georganiseerd worden als het plan meer vorm heeft gekregen onder meer op basis van uw ideëen. Inschrijven vooraf is noodzakelijk!

Inschrijven

  • Voor de praktische organisatie van vooral het denkmoment (groepen van max 7 mensen met gespreksleiders) is inschrijving vooraf nodig. Van de verenigingen verwachten we alvast één à twee mensen, maar ook gebruikers en bewoners kunnen aanschuiven.
  • graag een seintje vóór vrijdag 8 september 2017
    Kristien Clits - Directie SCHOOL3212
    Kerkplein 2 - 3212 Pellenberg
    Directie.school3212@gbslubbeek.be
    tel. 016 46 02 28, 0478 47 32 51
meer
Thumbnail - Heraanleg kerkhof Pellenberg 04-08-2017 Heraanleg kerkhof Pellenberg Op maandag 7 augustus 2017 gaat de heraanleg van het kerkhof van Pellenberg van start. Nieuwe aanplantingen willen het kerkhof een groener en aangenamer uitzicht geven. Het onderhoud door onze groendienst zal vergemakkelijkt worden door het inzaaien van nieuwe graszones. Het toegangspad en de paden rondom de kerk worden vernieuwd. Waar mogelijk zullen verzakte of scheefgezakte zerken rechtgezet worden. Het zwaar bouwvallige grafteken van de familie de Ryckman de Betz dat al jaren een gevaar betekent voor de kerkhofbezoekers, wordt eindelijk gerestaureerd. Na de rooiwerken van verleden jaar, vormen deze werken het sluitstuk van de herwaardering van het kerkhof.

De heraanleg van het kerkhof van Lubbeek Sint-Martinus staat voor volgend jaar gepland. Door de gewijzigde erfgoedwetgeving is er allereerst een herwerking nodig van het bestaande herwaarderingsplan voor dit kerkhof naar een beheersplan. Het is een voorwaarde om te kunnen genieten van de erfgoedpremies van de Vlaamse overheid.

meer
Thumbnail - Enquête nieuwe bestemming OCMW gebouw Lubbeek 12-07-2017 Enquête nieuwe bestemming OCMW gebouw Lubbeek

ln oktober 2018 verhuizen de OCMW diensten naar het gemeentehuis om jullie nog beter van dienst te zijn. De kantoorruimtes die hierdoor vrij komen te staan gaan we een nieuwe sociale bestemming geven.
Hiervoor hadden we graag geluisterd naar jouw mening.

Lees meer en vul de enquête in

meer
15-06-2017 Fietspad Binkomstraat - Molendries

Vandaag 15 juni is Lubbeek weer een stuk verkeersveiliger.

Aan het kruispunt Binkomstraat en Molendries werd een zebrapad en oversteekplaats fietsers aangebracht, aan de zijde Molendries een fietspad dubbele rijrichting.
De belijning is vernieuwd en het fietspad in duidelijk rode kleur.
Op deze manier kunnen de fietsers vanuit Sint Maartensdal, Grotendries en Sint Geertruidendries op een veiliger manier heen en terug Lubbeek Centrum.

 

meer
Thumbnail - Tijdelijke verkeersregeling- Beperkingsmaatregelen betreffende het verkeer van voertuigen in de gemeente Lubbeek - Dorpsstraat Lubbeek 14-06-2017 Tijdelijke verkeersregeling- Beperkingsmaatregelen betreffende het verkeer van voertuigen in de gemeente Lubbeek - Dorpsstraat Lubbeek

Door de riolerings- en wegeniswerken van de Dorpsstraat en Dorpskring.zullen een aantal verkeersborden inzake parkeren bijgeplaatst worden. De rijbaan is dermate smal dat er onvoldoende ruimte is voor doorgaand zwaar vervoer boven 5 ton. De doorgang van vrachtwagens zal moeilijkheden opleveren ter hoogte van de parkeerstroken gelet op de beperkte vrije breedte en de aanwezigheid van een school.

Overtredingen zullen op onderhavige verordening met politiestraffen beteugeld worden.

Er zullen een aantal plaatsen voorzien worden voor mensen met een handicap en ter hoogte van de handelaars zullen er parkeerplaatsen zijn met een beperkte parkeerduur van 30 minuten.

 

 

meer

Klik hier voor het volledige nieuwsoverzicht