u bent hier: home afbeelding voor de banner
Contacteer Printvriendelijke versie Lettertype vergroten Lettertype verkleinen Sitemap RSS-feed
Home

Welkom op de website van de gemeente Lubbeek 

Openingsuren GEMEENTEHUIS (voor publiek)

Maandag tot vrijdag: 8u30 tot 11u55
Dinsdag en woensdag: 8u30 tot 11u55 en van 12u30 tot 16u
Donderdag: 8u30 tot 11u55 en van 17u30 tot 19u45

Opgelet!!
De dienst burgerzaken en omgevingsvergunningen zullen wegens (interne) verhuis gesloten zijn op woensdag 25 april (ganse dag) en donderdagvoormiddag 26 april 2018

Gellenberg 16 - 3210 Lubbeek - tel. 016 47 97 00

info@lubbeek.be

 


 


 


Gemeente Lubbeek

 

Werkzaamheden in onze gemeente

 

 
 

recent vernieuwd op de site

24-04-2018 lokale economie
24-04-2018 vacatures
24-04-2018 nieuws
24-04-2018 Beslissing
25-04-2018 home

Nieuws

Thumbnail - Lubbeek geboekt 23-04-2018 Lubbeek geboekt Er worden auteurslezingen voor volwassenen georganiseerd in de bibliotheek van Lubbeek. Auteurs komen er vertellen hoe ze tot het schrijven van hun boek zijn gekomen en lezen er enkele passages uit voor. Wil je er graag bij zijn? Schrijf je dan zeker tijdig in, de plaatsen zijn beperkt!

Zondag 29 april 2018 van 11u tot 12u - Hendrik Duron
meer
19-04-2018 Inschrijvingen zomersportkampen

Wegens technische problemen worden de inschrijvingen van de sportkampen uitgesteld naar 21u. Onze excuses voor dit ongemak.

Op dit moment kunnen wij niet garanderen dat alle inschrijvingen die om 19u hebben plaatsgevonden al gelukt zijn of niet. We staan in nauw contact met de firma van het inschrijvingssysteem en hopen daar snel een uitsluitsel over te hebben. 

meer
Thumbnail - Recyclagepark gesloten op donderdag 26 april 2018 19-04-2018 Recyclagepark gesloten op donderdag 26 april 2018 Opgelet! Omwille van een algemene opleiding voor de parkwachters van EcoWerf is het recyclagepark uitzonderlijk gesloten op donderdag 26 april 2018.

Tip: download de app Recycle! om steeds op de hoogte te blijven van wijzigingen voor de afvalinzameling en het recyclagepark. Je kan je ook registreren op www.mijnecowerf.be om via e-mail op de hoogte te blijven
meer
Thumbnail - Geluidstest van het sirenenetwerk 17-04-2018 Geluidstest van het sirenenetwerk

Op de eerste donderdag van elk trimester, tussen 11u45 en 13u15, voert het Crisiscentrum (FOD Binnenlandse Zaken) een geluidstest uit van het sirenenetwerk.

De volgende test is voorzien op 5 juli en 4 oktober 2018.

Dit netwerk van sirenes rond de Seveso- en nucleaire sites vormt één van de kanalen van de overheden om de bevolking in noodsituaties te alarmeren en ertoe aan te zetten de juiste reflexen aan te nemen: naar binnen gaan en de aanbevelingen opvolgen.

Op het ogenblik van de test zal elke sirene een alarmsignaal genereren. Dit is een gemoduleerde schelle toon die na een korte onderbreking wordt herhaald. Uit de luidsprekers van de sirene klinkt de gesproken boodschap "Proefsignaal".

Om ongerustheid te vermijden, brengen wij de bevolking op voorhand op de hoogte van deze geluidstesten

Alle nuttige informatie over de alarmkanalen vind je terug op www.crisiscentrum.be of https://crisiscentrum.be/nl/inhoud/alarmering-van-de-bevolking

meer
Thumbnail - De politiezone Lubbeek neemt mobiele ANPR in gebruik 17-04-2018 De politiezone Lubbeek neemt mobiele ANPR in gebruik De politiezone heeft sinds 27 maart 2018 een mobiele ANPR camera in gebruik genomen. ANPR staat voor "automatic number plate recognition" of "automatische nummerplaatherkenning". De camera werd ingebouwd in een patrouillevoertuig van de interventiedienst. Intussen werden de medewerkers opgeleid om met deze technologie aan de slag te gaan.

De politiezone wil met dit voertuig sneller kunnen reageren op mogelijke verdachte voertuigen in de inbraakgevoelige buurten. De technologie vormt op die manier een bijkomend hulpmiddel in de strijd tegen de inbraken. Tegelijk kunnen de medewerkers van de politie tijdens de patrouille bestuurders, die rijden zonder geldig rij- of verzekeringsbewijs uit het verkeer halen. Voor het politiecollege en -zone betekent de ingebruikname een nieuwe stap in het aanwenden van modernere technieken in het veiliger maken en leefbaar houden van de politiezone.
meer
Thumbnail - Oplichters aan de lijn 17-04-2018 Oplichters aan de lijn

U kreeg een mooi aanbod per telefoon, maar u weet niet wie u belde of hoeveel het u kost? Dan is de kans groot dat u werd opgebeld door een oplichter.

Heel wat consumenten komen in contact met onbetrouwbare televerkopers. Zo ontving de FOD Economie in 2017 meer dan 5.400 meldingen over misleidende telefoontjes, gemiddeld 15 meldingen per dag, en gingen in datzelfde jaar 1 op de 5 klachten bij het Europees Centrum voor de Consument over deze praktijken.

meer
13-04-2018 Algemeen- en financieel directeur In het kader van het nieuwe decreet Lokaal Bestuur is vanaf 9 april 2018:
- Johan Geens (voormalig gemeentesecretaris) van rechtswege Algemeen Directeur voor de gemeente en het OCMW.
Hij staat in voor de algemene leiding van de diensten van de gemeente en van de diensten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.
Staat aan het hoofd van het personeel van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en hij is bevoegd voor het dagelijkse personeelsbeheer.
De algemeen directeur kan de uitoefening van het dagelijkse personeelsbeheer toevertrouwen aan andere personeelsleden.
De algemeen directeur rapporteert aan het college van burgemeester en schepenen, aan het vast bureau en aan het bijzonder comité voor de sociale dienst.

- Ann Moermans (voormalig financieel beheerder OCMW) van rechtswege Financieel Directeur van de gemeente en het OCMW.
Zij neemt vanaf deze datum alle bevoegdheden over die vroeger werden uitgeoefend door de respectieve Financieel Beheerders van de gemeente en het OCMW.

meer
Thumbnail - Tuinieren zonder pesticiden. Kleine daad, schoon resultaat! 09-04-2018 Tuinieren zonder pesticiden. Kleine daad, schoon resultaat!

Pesticiden zijn schadelijk voor mens en milieu. Maak er deze lente eindelijk komaf mee! Breng ze tussen zaterdag 21 en 28 april 2018 binnen bij ons in het containerpark. In ruil ontvang je een handige voegenborstel (zolang de voorraad strekt).

 

meer

Klik hier voor het volledige nieuwsoverzicht