u bent hier: home afbeelding voor de banner
Contacteer Printvriendelijke versie Lettertype vergroten Lettertype verkleinen Sitemap RSS-feed
Home

Welkom op de website van de gemeente Lubbeek 

Openingsuren GEMEENTEHUIS (voor publiek)

Maandag tot vrijdag: 8u30 tot 11u55
Dinsdag en woensdag: 8u30 tot 11u55 en van 12u30 tot 16u
Donderdag: 8u30 tot 11u55 en van 17u30 tot 19u45

Opgelet!!
Het gemeentehuis zal gesloten zijn op woensdag 15 augustus 2018

Gellenberg 16 - 3210 Lubbeek - tel. 016 47 97 00

info@lubbeek.be

 


 


 

Gemeente Lubbeek

 

Werkzaamheden in onze gemeente

 

 
 

recent vernieuwd op de site

14-08-2018 Publieke inspraak aanpak stikstof
14-08-2018 Bekendmakingen
01-01-1970 Beslissing
01-01-1970 Aanvraag
14-08-2018 natuurvergunningen

Nieuws

Thumbnail - Publieke inspraak aanpak stikstof 14-08-2018 Publieke inspraak aanpak stikstof Publieke inspraak over het plan-MER voor het programma Programmatische Aanpak Stikstof

De Programmatische Aanpak Stikstof (het PAS-programma) heeft als algemeen doel bij te dragen tot de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen van de Speciale Beschermingszones in Vlaanderen, door een (verdere) daling te realiseren van de stikstofdepositie in de Speciale Beschermingszones.
Om de mogelijke effecten van dat programma op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. U kunt van 16 augustus 2018 tot en met 16 oktober 2018 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven.
U kunt de milieueffecten aangeven die volgens u onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor alternatieven.
U kunt de nota downloaden van de website www.omgevingvlaanderen.be of inkijken op uw gemeente- of stadhuis, bij het Departement Omgeving en bij de dienst Milieueffectrapportagebeheer in Brussel.
Tot en met 16 oktober 2018 kunt u uw opmerkingen bezorgen aan uw gemeente- of stadsbestuur of aan de dienst Milieueffectrapportagebeheer ‘Plan-MER PAS (PL257)' Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 BRUSSEL of per e-mail aan mer@vlaanderen.be
Voor meer informatie over milieueffectrapportage kunt u surfen naar www.mervlaanderen.be of bellen naar het gratis nummer 1700.

Kennisgeving MER

meer
Thumbnail - Effluent als alternatieve waterbron 01-08-2018 Effluent als alternatieve waterbron Vlaanderen is nu al enkele weken in de ban van extreem droog weer. Oost- en West-Vlaanderen kondigden een oppompverbod aan voor alle onbevaarbare waterlopen ten gevolge van de aanhoudende droogte. Slecht nieuws voor de landbouwers die vrezen voor schade aan hun teelt. Nochtans zitten we bovenop een belangrijke potentiële waterbron. Aquafin biedt zijn gezuiverd afvalwater aan voor verschillende toepassingen die geen drinkwaterkwaliteit vereisen. In de landbouw komt het onder meer in aanmerking voor de bevloeiing van akkers en velden. Bedrijven kunnen het gebruiken voor het spoelen van tankwagens of als koeling. meer
Thumbnail - Wespen en bijen 31-07-2018 Wespen en bijen Een wespennest in jouw tuin of vlakbij jouw huis kan vervelend zijn, vooral met kleine kinderen in de buurt. Voor het verwijderen van wespennesten kan je een beroep doen op de brandweer. Bijen, hommels én wespen zijn beschermde diersoorten. Neem daarom enkel contact op met de brandweer indien het wespennest een werkelijk gevaar vormt.

Brandweer Leuven: 016 31 72 11 (inwoners van Lubbeek, Pellenberg en Linden)
Brandweer Tienen: 016 82 27 41 (inwoners van Binkom)

Voor bijennesten kan je best contact opnemen met een imker of met de Koninklijke Vlaamse Imkersbond (www.konvib.be ).
meer
Thumbnail - Verkiezingen 31-07-2018 Verkiezingen

Vragen over de verkiezingen?

Klik hier!

 

meer
Thumbnail - initiatiemoment fietslessen voor volwassenen 26-07-2018 initiatiemoment fietslessen voor volwassenen meer
Thumbnail - Verspilling water verboden in de provincie Vlaams-Brabant 26-07-2018 Verspilling water verboden in de provincie Vlaams-Brabant De provinciegouverneur van Vlaams-Brabant vaardigt een politiebesluit uit dat onmiddellijk onnodig waterverbruik verbiedt in de ganse provincie. Tevens wordt een captatieverbod voor het oppompen van water uit onbevaarbare waterlopen ingesteld. Dit geldt tot het verbod wordt opgeheven.

Waarom deze maatregelen?

Het is al maanden zeer droog in grote delen van Vlaanderen. De peilen en afvoeren van de rivieren en beken zijn hierdoor sterk aan het dalen. Ook de grondwaterpeilen dalen meer dan normaal voor de tijd van het jaar en de landbouwkundige droogte neemt nog verder toe. Het drinkwaterverbruik is bovengemiddeld hoog. Ook de komende dagen blijft het droog, zonnig en zeer warm.

'Ons water is kostbaar en we moeten er spaarzaam mee omgaan. We moeten het gebruiken voor de essentiële toepassingen, en niet onnodig verspillen', zegt Kaat Boon, waarnemend provinciegouverneur.

Captatieverbod

Op de onbevaarbare waterlopen kunnen lage peilen gezondheidsrisico's vormen en ecologische schade berokkenen. Op verschillende plaatsen staan er al waterlopen droog. Om verdere schade en gezondheidsrisico's te vermijden, wordt er nu een captatieverbod voor deze waterlopen ingesteld. Dit betekent dat er geen water uit deze waterlopen meer mag opgepompt worden.

Voor de bevaarbare waterlopen wordt de situatie nauw op de voet gevolgd en wordt mogelijk later, indien nodig, ook nog een captatieverbod ingesteld.

Verbod op onnodig gebruik van water

1. Het is 24u/24u verboden om water uit het publiek leidingnet te gebruiken:
•voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regeling of vergunning is opgelegd;
•voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden (> 100 liter), tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van het zwembad voor het metselwerk vereist is;
•voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen;
•voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen;
•voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen;
•voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen;
•in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel of het productieproces of de bedrijfsactiviteiten.

2. Deze activiteiten mogen wel nog met niet-leidingwater (putwater, regenwater), maar enkel tussen 20 en 8 uur, omwille van verdamping overdag.

In de eerste plaats is het de bedoeling om beroep te doen op de burgerzin en solidariteit van de burgers. Indien inwoners zich toch niet aan het verbod zouden houden, riskeren ze een geldboete van 26 tot 200 euro (deze bedragen worden vermenigvuldigd x 8 conform de Wet van 5 maart 1952 betreffende de opdecimes op de strafrechtelijke geldboeten) en/of een gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen.

Klik hier voor het politiebesluit

 

meer
Thumbnail - 100 jaar groote oorlog 16-07-2018 100 jaar groote oorlog In 2018 herdenken we het einde van de Eerste Wereldoorlog, 100 jaar geleden.
Het was het eerste internationale conflict op wereldschaal. De kleinste dorpen werden getroffen, ook Lubbeek en de deelgemeenten.

De gemeente Lubbeek wil stilstaan bij dit conflict: de historische context ervan, de oorzaken en gevolgen, op wereldlijk maar vooral op lokaal vlak. De historische herdenking wil tevens een bezinningsmoment betekenen over oorlog en vrede en een eerbetoon aan de vele Lubbeekse oorlogsslachtoffers.
De cultuurdienst, de archiefdienst, de Heemkundige Kring Libbeke vzw en de vaderlandse verenigingen van Binkom, Linden, Lubbeek en Pellenberg hebben de handen in elkaar geslagen om een aantal activiteiten uit te werken.

meer
Thumbnail - Verbod open vuren 10-07-2018 Verbod open vuren

Naar aanleiding van de aanhoudende droogte wordt een verbod op het houden van kampvuren en alle open vuren ingesteld op het grondgebied van de gemeente Lubbeek. Onder open vuren wordt verstaan: alle soorten open vuren, waaronder ook vuren in brandkorven met één uitzondering, het gebruik van de barbecue.

Dit besluit treedt in werking vanaf heden. 

klik hier voor meer info 

meer

Klik hier voor het volledige nieuwsoverzicht