u bent hier: wonen / gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbeelding voor de banner
Contacteer Printvriendelijke versie Lettertype vergroten Lettertype verkleinen Sitemap RSS-feed
wonen

gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "dorpskern Lubbeek"

Bij besluit van 31/01/2013 heeft de deputatie van Vlaams-Brabant het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Dorpskern Lubbeek" goedgekeurd.

-Toelichtingsnota: 2057253049_Toelichtingsnota.pdf

-Grafisch plan: 2057255000_grafisch plan.pdf

-Stedenbouwkundige voorschriften: 2057253050_stedenbouwkundige voorschriften.pdf

gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "zonevreemde woningen in kwetsbare gebieden"

In zitting van 28/05/2014 heeft de gemeenteraad het Rup 'zonevreemde woningen in kwetsbare gebieden' definitief vastgesteld. In uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wordt het RUP ter goedkeuring voorgelegd aan de deputatie van Vlaams-Brabant. De instantie beschikt over een termijn van 60 dagen, ingaand op datum van ontvangst van het dossier (13/06/2014).

Doel van het RUP "zonevreemde woningen in kwetsbare gebieden":

Het voorliggend RUP wenst een kader te bieden voor de zonevreemde woningen in kwetsbare gebieden (de natuurgebieden, parkgebieden, bosgebieden, ... voorkomend op de gewestplannen).
De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening biedt slechts beperkte perspectieven voor dergelijke woningen. In de VCRO wordt momenteel voldoende zekerheid geboden aan zonevreemde woningen die niet in kwetsbare gebieden gelegen zijn.
Het RUP ‘zonevreemde woningen in kwetsbare gebieden' zal bredere ruimtelijke perspectieven bieden indien dit ecologisch te verantwoorden is.

- toelichtingsnota: toelichtingsnota_2014-04-29

- stedenbouwkundige voorschriften: stedenbouwkundige voorschriften_2014-04-29

- ontwerpplannen: Grafisch plan_2014-04-29
                               Kortrijkstraat_bjt_2014-05-29
                               Kortrijkstraat_gp_2014-04-29
                               Plan bestaande juridische toestand_2014-04-29                                         

 - kaartmateriaal: kaart 1    kaart 2     kaart 3      kaart 4     kaart 5      kaart 6

 

Relevante items

beeldkwaliteitsplan
stedenbouw
duurzaam bouwen
premies
structuurplan
gewestplan
gecoro
huisvesting / patrimonium

Info

Openingsuren

Maandag t.e.m. vrijdag
van 08u30 tot 11u55
Dinsdag en woensdag:
Van 12u30 tot 16u00
Donderdagavond
van 17u30 tot 19u45

Contact

Gemeente Lubbeek
Gellenberg 16
3210 Lubbeek
Balie stedenbouw
Tel. 016/47.97.30
omgevingsvergunning@lubbeek.be