u bent hier: home / geschiedenis / gemeentewapens afbeelding voor de banner
Contacteer Printvriendelijke versie Lettertype vergroten Lettertype verkleinen Sitemap RSS-feed
Home

Gemeentewapens

Gemeenten zijn trots op hun gemeentewapen. Zeker in het verleden bezorgde het hen een eigen identiteit die zich beroemde op een eeuwenoude oorsprong. Briefhoofden en enveloppen pakten er in het verleden dan ook graag mee uit. Relatiegeschenken droegen vaak het wapen van de gemeente. In onze tijd zijn de aloude gemeentewapens zelf een historisch relict geworden. Er is een stoflaag op komen dwarrelen, de wapens komen verouderd over en minder aangepast aan de nieuwste communicatiemiddelen. Ze passen niet meer echt in de huisstijl van een moderne gemeente die zich meer en meer bedient van de eigentijdse variant van het gemeentewapen, het logo. Ook al worden ze nog amper gebruikt, de gemeentewapens blijven wel bestaan. Terwijl logo's regelmatig aangepast worden aan de grillen van de tijd, zijn de gemeentewapens eerder tijdloos. Zij bieden een blijvende link met het verleden van de gemeente. Gemeentewapens zijn dan ook een interessante historische bron. De studie van de gemeentewapens noemt men de heraldiek die zoals elke wetenschap zijn eigen jargon hanteert. Zo hebben de meeste kleuren in de heraldiek een andere naam dan in het dagelijks leven. Keel in de beschrijving van de wapens staat voor rood en sabel voor zwart.

 


 

Gemeentewapen van Binkom


 

 

Binkom heeft nooit een eigen gemeentewapen gekend. Briefhoofden, enveloppen en gemeentestempels maakten gebruik van het Belgische wapen met de Belgische leeuw en de nationale leuze ‘Eendracht maakt macht'.

 


 

Gemeentewapen van Linden  


Het gemeentewapen van Linden werd toegekend bij Koninklijk Besluit van 28 juni 1966. De beschrijving luidt: "van keel met drie vijfbladeren van goud, het schildhoofd van zilver beladen met drie gerangschikte schuine houten hamers van sabel". Het wapen verwijst naar een oud zegel dat al in de 14de eeuw gebruikt werd door de schepenbank van Linden. De vijfbladeren en de hamers kwamen voor op dat zegel.


Gemeentewapen van Lubbeek  

 

 

Het gemeentewapen van Lubbeek werd toegekend bij Koninklijk Besluit van 23 juli 1858. De beschrijving luidt: "van sabel met gouden leeuw, geklauwd en getongd van keel". Het wapen gaat terug op zegels van de schepenbank van Lubbeek waarvan afdrukken uit de 14de eeuw bewaard zijn gebleven. De leeuw is de Brabantse leeuw, die ook voorkwam op het wapen van de hertogen van Brabant. Lubbeek mocht dit wapen gebruiken omdat de hertog van Brabant op Lubbeeks grondgebied de volledige rechtsmacht bezat.

 


 

Gemeentewapen van Pellenberg 

 

Het gemeentewapen van Pellenberg werd toegekend bij Koninklijk Besluit van 15 april 1952. De beschrijving luidt: "van zilver met een ruitvormige gesp -de tong faaswijs geplaatst en in het midden gebroken, - van keel, het schild getopt met een hoed van Brabantse baron". Het gemeentewapen had zijn inspiratie gehaald bij het wapen van de familie van Wissenkercke, een adellijke familie uit de Nederlandse provincie Zeeland waar nog altijd een dorpje met de naam Wissenkerke bestaat. Jan van Wissenkercke werd heer van Pellenberg in 1654. Het jaar erop -in 1655- kreeg hij de titel van baron toegekend waardoor Pellenberg het statuut verwierf van baronie (zie publicatie 2 van de Lubbeekse Historische Tijdingen).


Gemeentewapen van de fusiegemeente Lubbeek

 

Naar aanleiding van de fusie van Binkom, Linden, Lubbeek en Pellenberg tot de nieuwe gemeente Lubbeek, werd een nieuw gemeentewapen aangevraagd. Een voorstel tot gedeeld wapen met een combinatie van de oude wapens van Lubbeek, Linden en Pellenberg werd afgewezen en men koos voor het gemeentewapen van Lubbeek. Het gemeentewapen van de gemeente Lubbeek werd als volgt vastgesteld door het Koninklijk Besluit van 11 februari 1981, opnieuw bevestigd bij Ministerieel Besluit van 8 februari 1994: "in sabel een leeuw van goud, geklauwd en getongd van keel".

 


 

Gemeentevlag

 

Ook bij Koninklijk Besluit van 11 februari 1981, opnieuw bevestigd bij Ministerieel Besluit van 8 februari 1994 werd de vlag van de gemeente Lubbeek als volgt vastgesteld: "gevierendeeld 1. en 4. zwart, 2. en 3. geel". De vier kwartieren staan symbool voor de vier deelgemeenten. De kleuren geel en zwart zijn geïnspireerd op de hoofdkleuren van het gemeentewapen.

 


 

Gemeentelogo

 

Het huidige logo van de gemeente is in gebruik sedert februari 2013. Het is al het tweede logo van de gemeente en vervangt het eerste logo dat bestond sedert januari 2001. Het logo kent twee hoofdbestanddelen -een grafisch element en een slogan -die beide vooral het groene karakter van de gemeente in de verf stellen. Een boom staat op een groene heuvel, diep geworteld in de grond. Op Lubbeekse bodem is het dan ook goed toeven. Het terrein is golvend, nog zo'n karakteristiek van het dorpslandschap die garant staat voor uren wandel-en fietsplezier. De blaadjes van de boom wemelen van de verschillende kleuren. Net zo divers is de gemeentelijke dienstverlening. Net zo verscheiden moge ook onze bevolking zijn. Niet alle blaadjes hangen vast in de boom, sommige dwarrelen weg in de wind. Lubbeek bruist dan ook van de activiteiten. De slogan ‘troeven in rustig groen' versterkt de kernboodschap van het logo: met zoveel troeven kan het niet anders dan aangenaam toeven zijn in Lubbeek.

 

recent vernieuwd op de site

23-02-2018 notulen
22-02-2018 bekendmakingen
22-02-2018 vacatures
15-02-2018 Spoor kanker snel op. Neem deel aan het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker
15-02-2018 Bevolkingsbevraging

Nieuws

15-02-2018 Spoor kanker snel op. Neem deel aan het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker Door kanker vroeg op te sporen, is je kans op volledige genezing groter. Neem daarom deel aan het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker. Doe van je 55ste tot en met je 74ste elke 2 jaar een stoelgangtest.
Een laboratorium onderzoekt of er bloed in je stoelgang zit. Te veel bloed in je stoelgang kan wijzen op dikkedarmkanker of op poliepen. Die poliepen zijn de voorlopers van dikkedarmkanker. Je kan ze laten weghalen voordat er kankercellen ontstaan. Zo voorkom je erger. Daarom is het belangrijk om ze tijdig op te sporen en mee te doen aan het bevolkingsonderzoek.
meer
Thumbnail - Bevolkingsbevraging 15-02-2018 Bevolkingsbevraging Momenteel wordt alles in gereedheid gebracht voor de nieuwe editie van de veiligheidsmonitor. Dit is een bevolkingsbevraging over verschillende veiligheidsthema's die georganiseerd wordt door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in samenwerking met de politie en de lokale besturen. De resultaten ervan worden gebruikt als insteek voor de nieuwe beleidsplannen voor de lokale politie en de lokale besturen, die in 2019 worden opgemaakt.
meer
Thumbnail - Omleiding lijnbussen 371, 525 15-02-2018 Omleiding lijnbussen 371, 525

Naar aanleiding van de geplande werken in de Nachtegalenstraat die beginnen op 5 maart 2018, zal er een omleiding voorzien worden in het traject van de buslijnen 371 en 525. Deze omleiding zal geldig blijven tot het eind der werken. 

Let op! Normaal vervoer dient ook een omleiding te volgen richting Linden via de Jan Davidsstraat, Diestsesteenweg en Wolvendreef. Richting Leuven kan je de normale reisweg blijven volgen. 

meer
Thumbnail - Mededeling 15-02-2018 Mededeling 26 februari 2018 starten de rioleringswerken in de Merellaan, Merelnest, Steenveldstraat en Prinsendreef.
Het betreft de aanleg van een ontdubbelde riolering, die zal aansluiten op het reeds ontdubbelde rioleringstraject Linden Lemingstraat. De werken zullen ongeveer 4 maanden duren.
meer
Thumbnail - Heraanleg voetpaden Nachtegalenstraat 05-02-2018 Heraanleg voetpaden Nachtegalenstraat

klik hier voor meer info

meer
Thumbnail - Oppervlakkige ruimingswerken 25-01-2018 Oppervlakkige ruimingswerken

In de periode van 1 december 2017 tot 31 maart 2018 worden oppervlakkige ruimingswerken
uitgevoerd aan de waterlopen die de provincie beheert.

De oppervlakkige ruimingswerken omvatten het wegnemen van allerlei ongewenste materialen en voorwerpen zoals afval, afbraakmateriaal, takken, grove plantenresten en dergelijke, die opstoppingen binnen de bedding van de waterloop of overwelvingen kunnen veroorzaken.

meer
Thumbnail - Afwijking wekelijkse rustdag 2018 22-01-2018 Afwijking wekelijkse rustdag 2018 Ter gelegenheid van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden (braderijen, solden, feesten, ...),
en ter gelegenheid van jaarbeurzen en jaarmarkten, kan het college van burgemeester en schepenen
afwijkingen toestaan.
Afwijkingen gelden voor het hele grondgebied van de gemeente. In geen geval mogen individuele afwijkingen worden toegestaan. Het aantal afwijkingen is beperkt tot 15 dagen per jaar.

De lijst van toegestane afwijkingen in 2018 in Lubbeek ziet er dan als volgt uit:

  • zondag 7 oktober 2018 

 

meer
Thumbnail - Zonering 5 ton doorgaand zwaar vervoer 18-01-2018 Zonering 5 ton doorgaand zwaar vervoer

De gemeente Lubbeek is volop aan het werken aan de invoering van een zonering '5 ton'  tussen de N2 (Staatsbaan Lubbeek), de N3 (Tiensesteenweg Boutersem/Bierbeek), de N223 (baan Tienen/Aarschot) en de Langelostraat (grens met Leuven).

Op deze wijze is er geen plaats meer voor doorgaand zwaar verkeer in deze zone!

 

meer

Klik hier voor het volledige nieuwsoverzicht