u bent hier: bestuur / reglementen en verordeningen / andere reglementen afbeelding voor de banner
Contacteer Printvriendelijke versie Lettertype vergroten Lettertype verkleinen Sitemap RSS-feed
bestuur

reglementen en verordeningen

Financiele zaken - Retributiereglement inzake boscompensatie.pdf

De reglementen en verordeningen treden in werking de vijfde dag na de bekendmaking ervan, tenzij anders bepaald.

 

 BEKENDMAKINGREGLEMENTGOEDKEURING
14/01/2014Retributiereglement voor de verkoop van keukenafvalbakjes en composteerbare afvakzakjesgemeenteraad 13/01/2014
 04/03/2014Belastingreglement activeringsheffing op onbebouwde percelengemeenteraad
26/02/2014
 04/03/2014Belastingreglement op leegstandgemeenteraad 26/02/2014
 04/03/2014Belastingreglement op tweede verblijvengemeenteraad 26/02/2014
 04/03/2014

Belastingreglement op aanvraag stedenbouwkundige documenten
      - > Opgeheven op1/01/2018 *

gemeenteraad 26/02/2014
 04/03/2014Belastingreglement op afgifte administratieve stukken
gemeenteraad 26/02/2014
 04/03/2014Belastingreglement 2014 tot 2019: aanpassingengemeenteraad 26/02/2014
 05/03/2014Subsidiereglement voor de aanplanting en onderhoud van Kleine Landschapselementen (KLE) 

gemeenteraad
26/02/2014 

27/02/2014Huishoudelijk reglement van het bijzonder onderhandelingscomité - goedkeuringgemeenteraad 26/02/2014
 28/04/2014 Politieverordening betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen (en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen).gemeenteraad
26/03/2014 
27/10/2014Retributiereglement op het plaatsen van verkeersspiegelsgemeenteraad 24/09/2014
01/10/2014Aanpassing aanvullend reglement politie op het wegverkeer - Houwaartstraat - Kortestraat - Ganzendries - Lostraatgemeenteraad 27/08/2014
28/08/2014Gemeentelijk onderwijs - schoolreglement en schoolbrochure GBS "De STip" Binkom - schooljaar 2014-2015 - goedkeuringgemeenteraad 27/08/2014
28/08/2014Gemeentelijk onderwijs - schoolreglement en schoolbrochure GBS "De STip" Linden- schooljaar 2014-2015 - goedkeuringgemeenteraad 27/08/2014
28/08/2014Gemeentelijk onderwijs - schoolreglement en schoolbrochure 2014-2015 GBS "3212" Pellenberg - goedkeuringgemeenteraad 27/08/2014
01/04/2014Retributiereglement: Ecowerf - Tarifering selectieve inzameling van landbouwfoliesgemeenteraad 26/03/2014
14/11/2014 Aanvullende belasting op de personenbelasting dienstjaar 2015 - vaststelling gemeenteraad 29/10/2014 
14/11/2014 Opcentiemen op de onroerende voorheffing dienstjaar 2015 - vaststellinggemeenteraad 29/10/2014 
20/11/2014Duurzaamheid - Internationale Samenwerking - Gemeentelijk subsidiereglement internationale samenwerking voor informatieve, culturele, educatieve of sensibiliserende activiteiten - goedkeuringgemeenteraad 29/10/2014
20/11/2014Duurzaamheid - Internationale Samenwerking - Gemeentelijk reglement internationale samenwerking verlenen van sponsoring - goedkeuringgemeenteraad 29/10/2014
20/11/2014Duurzaamheid - Internationale Samenwerking - Aanpassing gemeentelijk subsidiereglement Internationale Samenwerking van 23.03.2005 - goedkeuringgemeenteraad 29/10/2014
06/01/2015 Financiële zaken - EcoWerf - Diftar - Prijswijziging PMD-zakken gemeenteraad 17/12/2014 
29/01/2015 Financiële zaken - Activeringsheffing - aanpassinggemeenteraad
28/01/2015 
29/01/2015 Financiële zaken - Belasting op het verspreiden van niet-geadresseerd (reclame)drukwerken - aanpassing gemeenteraad
28/01/2015 
29/01/2015 Sport - Onderhoud voetbalterreinen gemeenteraad
28/01/2015 
29/01/2015 Sport - Erkenningsreglement Lubbeekse sportverenigingen gemeenteraad
28/01/2015 
12/03/2015Cultuur - Reglement gebruik polyvalente zaal van Infrax tijdens bouw nieuwe gemeentelijke feestzaalgemeenteraad 25/02/2015
02/04/2015Cultuur - Wijziging subsidiereglement Lubbeekse socio-culturele verenigingengemeenteraad 25/03/2015
02/04/2015Financiële zaken - Aanpassing retributiereglement: Ecowerf - tarifering selectieve inzameling van landbouwfoliesgemeenteraad 25/03/2015
02/04/2015Lokale economie - Gemeentelijk reglement inzake het uitgeven en verkopen van de cadeaubon en deelnemingsvoorwaarden Lubbeekse handelaars - goedkeuringgemeenteraad 25/03/2015
04/05/2015 Algemene zaken - Aanvullend gemeentelijke politiereglement - Verboden en beperkt verkeer Papenveld. gemeenteraad
29/04/2015 
20/05/2015 Algemene zaken - Huishoudelijke reglement gemeenteraad - goedkeuring gemeenteraad
29/04/2015 
09/06/2015 Bibliotheek - Dienstreglement openbare bibliotheek gemeenteraad
27/05/2015 
09/06/2015 Grondgebiedzaken - patrimonium - aanpassen reglement inzake de privatieve inname van het openbaar domein en het vaststellen van retributies voor privatief gebruik  gemeenteraad
27/05/2015 
16/07/2015Financiële zaken - Retributiereglement op het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg en op openbare plaatsengemeenteraad 24/06/2015
04/09/2015 Politiebesluit: m.b.t. de aangekondigde Europese landbouwersbetoging van 7 september 2016 in Brussel  /
08/09/2015 Sportacademie 2015-2016: kleutersportnamiddagen op zaterdagencollege 24/08/2015 
12/11/2015 Retributiereglement op het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg en op openbare plaatsen - intrekking gemeenteraadsbeslissing van 24/06/2015 - Goedkeuring aangepast reglement. gemeenteraad
28/10/2015 
19/11/2015 Budgetwijziging 1 dienstjaar 2015 gemeenteraad
28/10/2015 
19/11/2015 Meerjarenplan ingevolge budgetwijziging 1 dienstjaar 2015 gemeenteraad
28/10/2015 
11/01/2016 Welzijn - Senioren - goedkeuring subsidiereglement voor Lubbeekse seniorenverenigingengemeenteraad
23/12/2015 
11/01/2016 Aanvullend politiereglement - uitbreiding bebouwde kom Tiensesteenweg gemeenteraad
28/10/2015 
11/01/2016 Aanvullend politiereglement - Oversteekplaats voetgangers "De Haan" Binkom. gemeenteraad
28/10/2015 
11/01/2016 Aanvullend politiereglement - Permanente zone 30 thv de schoolomgeving Binkom. gemeenteraad
28/10/2015 
17/02/2016  Retributiereglement nutsvoorzieningengemeenteraad 23/12/2015 
04/03/2016 Retributiereglement gemeentelijke diensten gemeenteraad 24/02/2016 
06/04/2016 Aanvullend politiereglement - Snelheidszones - Afbakening bebouwde kom - Eenrichtingsverkeer - Voorrangsregime gemeenteraad
23/12/2015 
01/07/2016 Politiereglement "Ophaling huishoudelijk afval" gemeenteraad
29/06/2016 
01/07/2016 Retributiereglement electriciteitskasten gemeenteraad
29/06/2016 
01/07/2016 Retributiereglement inzameling huishoudelijk afval gemeenteraad
29/06/2016 
07/07/2016 Huishoudelijk Reglement BKO gemeenteraad
29/06/2016 
02/09/2016 Aanvullend politiereglement: Fietpad Binkom - Meenselstraat gemeenteraad 31/08/2016 
02/09/2016 Aanvullend politiereglement - Verkeersremmers Binkom - Meenselstraat thv rijbaanversmallingen 

gemeenteraad 31/08/2016 

06/09/2016 Aanvullend politiereglement - Tonnagebeperking Binkomgemeenteraad 31/08/2016 
14/09/2016 Dienstreglement - Uitbreiding/verschuiving openingsuren bib gemeenteraad 31/08/2016 
18/10/2016  Facturatie turnzalen - Toevoeging aan reglement gebruik gemeentelijke lokalen. Facturatie en indexering.gemeenteraad
31/08/2016 
15/12/2016 Opcentiemen op onroerende voorheffing dienstjaar 2017 gemeenteraad
30/11/2016 
15/12/2016 Aanvullende belasting personenbelasting dienstjaar 2017 gemeenteraad
30/11/2016 
23/12/2016 Aanvullend politiereglement - Geestbeekweg Lubbeek - Verboden en beperkt verkeer gemeenteraad
21/12/2016 
11/01/2017 Activeringsheffing 2017-2019 gemeenteraad
21/12/2016 
11/01/2017 Retributiereglement oud papier en karton gemeenteraad
21/12/2016 
11/01/2017 Retributiereglement containerpark gemeenteraad
21/12/2016 
09/02/2017 Belasting op hinderlijke inrichtingen - aanslagjaren 2014-2019: aanpassing
      - > Opgeheven op1/01/2018 *
gemeenteraad
25/01/2017 
09/02/2017 Wijziging politieverordening op de begraafplaatsen en lijkbezorging: aanbrengen naamplaatje na verwijdering grafzerkgemeenteraad
25/01/2017 
30/03/2017 Belastingsreglement op ongeschikte en onbewoonbare woningen gemeenteraad
29/03/2017 
01/05/2017 Retributiereglement op het gebruik maken van gemeentelijke diensten gemeenteraad
26/04/2017 
18/05/2017 Retributiereglement voor het vernieuwen, verlengen of vervangen van verblijfsvergunningen, zijnde het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister - tijdelijk verblijf gemeenteraad
26/04/2017
20/06/2017 Opendeurweekend IVA ACE - Verkoopprijzen drank college
12/06/2017 
20/06/2017 Memorial Van Damme 1 september 2017 college
12/06/2017 
31/08/2017 Aanvullend politiereglement: Voetweg 47 gemeenteraad
30/08/2017 
31/08/2017 Aanvullend politiereglement: Binkomstraat gemeenteraad
30/08/2017 
31/08/2017 Aanvullend politiereglement: Dorpskring gemeenteraad
30/08/2017 
31/08/2017 Beginselverklaring neutraliteit - Pedagogische project - Schoolreglement - Infobrochure - Schooljaar 2017-2018 gemeenteraad
30/08/2017 
07/09/2017 Sportacademie college
17/07/2017 
07/09/2017 Retributiereglement voor het vernieuwen, verlengen of vervangen van verblijfsvergunningen, zijnde het bewijs van in het vreemdelingenregister tijdelijk verblijf - A-kaart - aanpassing gemeenteraad
30/08/2017 
07/09/2017Retributiereglement voor de inzameling en verwerking van de op het containerpark aangeboden afvalstoffen - aanpassing gemeenteraad
30/08/2017 
07/09/2017 Retributiereglement concessies begraafplaatsengemeenteraad
30/08/2017 
07/09/2017 Aanpassing gemeentelijk huishoudelijk reglement betreffende grafconcessies gemeenteraad
30/08/2017 
28/09/2017 Retributiereglement inzameling en verwerking va de op het containerpark aangeboden afvalstoffen - aanpassing gemeenteraad
27/09/2017 
31/10/2017 Prijs cursus Do It Yoursel - schooljaar 2017-2018 college
16/10/2017 
06/11/2017 Aanvullend politiereglement - Dorpskring gemeenteraad
25/10/2017 
11/12/2017 Retributiereglement omgevingsvergunningen 

gemeenteraad
29/11/2017

29/12/2017 Reglement inventarisatie van verwaarloosde woningen en/of gebouwen gemeenteraad
27/12/2017 
29/12/2017 Reglement inventarisatie van leegstaande woningen en/of gebouwen gemeenteraad
27/12/2017 
29/12/2017 Aanpassing reglement gemeentelijke lokalen - Tarieven sporthal Lubbeek gemeenteraad
27/12/2017 
29/12/2017 Gemeentelijke opcentiemen onroerende voorheffing aanslagjaar 2018 - Vaststelling 

gemeenteraad
27/12/2017 

29/12/2017 Aanvullende belasting personenbelasting aanslagjaar 2018 - Vaststelling gemeenteraad
27/12/2017 
08/03/2018 Vastleggen deelnemersbijdrage sportweken 2018 

college
22/01/2018   

12/03/2018Aanpassing retributiereglement omgevingsvergunningen

gemeenteraad
28/02/2018 

12/03/2018Belastingreglement op afgifte administratieve stukken: Aanpassinggemeenteraad
28/02/2018
26/06/2018 Retributiereglement EcoWerf - Tarifering selectieve inzameling van landbouwfolies gemeenteraad
30/05/2018 
 17/7/2018 IVA ACE - programmatie en inschrijvingstarieven schooljaar 2018-2019 college 11/6/2018


Relevante items

Klachten en meldingen
reglementen en verordeningen
burgemeester
college
gemeenteraad
commissies
adviesraden
beleidsplannen

Info

Openingsuren

Maandag t.e.m. vrijdag
van 8u30 tot 11u55
Dinsdag en woensdag:
Van 12u30 tot 16u
Donderdagavond
van 17u30 tot 19u45

Contact

Gemeente Lubbeek
Gellenberg 16
3210 Lubbeek
Tel. 016 47 97 00
info@lubbeek.be