u bent hier: bestuur / commissies afbeelding voor de banner
Contacteer Printvriendelijke versie Lettertype vergroten Lettertype verkleinen Sitemap RSS-feed
bestuur

commissies

Raadscommissies met adviserende rol

In de schoot van de gemeenteraad
Tijdens de gemeenteraadszittingen moeten veel beslissingen genomen worden. Veel tijd om complexe onderwerpen diepgaand te bespreken, is er vaak niet. Om deze dossiers goed voor te bereiden, kan de gemeenteraad commissies oprichten.

Adviserende rol
Commissies hebben als taak de besluitvorming in de gemeenteraad voor te bereiden. Elke commissie werkt rond haar eigen beleidsterreinen. Bepaalde thema's en/of belangrijke dossiers worden eerst grondig besproken. Pas dan worden ze aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. De commissies geven dus advies aan de gemeenteraad, maar hebben geen beslissingsrecht.

Openbaar
De maandelijkse commissievergaderingen zijn openbaar.

De bevoegdheden van deze commissies worden als volgt bepaald:

  • De grondgebonden materies: ruimtelijke ordening, stedenbouw, verkeer, grondgebied, milieu, natuur en openbare werken.
  • De welzijnsmateries: het OCMW-beleid, het sociale beleid van de gemeenten o.a. migranten, huisvesting, ouderenbeleid, bijzondere jeugdzorg.
  • De culturele materies: onderwijs, sport, cultuur, jeugd, bibliotheek, toerisme, ontwikkelingssamenwerking, emancipatiebeleid, informatiebeleid.
  • De economische materies en reglementen: handel, industrie, zelfstandige ondernemers (middenstand), landbouw, tewerkstellingsbeleid, economische aspecten van toerisme.
  • Financiën en algemene zaken.

deontologische commissie

Deze commissie werd opgericht in de zitting van de gemeenteraad van 26 november 2008.
De deontologische commissie waakt over de naleving van de bepalingen van de deontologische code lokale mandatarissen en oordeelt over meldingen en klachten over inbreuken op de deontologische code. Zij kan tevens advies uitbrengen met betrekking tot de bepalingen van deze code.

Download hier de deontolgische code.

Relevante items

Klachten en meldingen
reglementen en verordeningen
burgemeester
college
gemeenteraad
adviesraden
beleidsplannen

Info

Openingsuren

Maandag t.e.m. vrijdag
van 8u30 tot 11u55
Dinsdag en woensdag:
Van 12u30 tot 16u
Donderdagavond
van 17u30 tot 19u45

Contact

Gemeente Lubbeek
Gellenberg 16
3210 Lubbeek
Tel. 016 47 97 00
info@lubbeek.be