u bent hier: e-loket afbeelding voor de banner
Contacteer Printvriendelijke versie Lettertype vergroten Lettertype verkleinen Sitemap RSS-feed
e-loket

aanvraagformulier thuisopvoeding gehandicapte kinderen publicatie.docx

A   B   C    D   E    F    G   H    I     J   K     L   M    N   O  P   Q   R   S   T    U   V    W   X    Y   REGLEMENTEN

 
Welkom op het e-loket van de gemeente Lubbeek.
Via het e-loket kan je met de A-Z en de zoekfunctie formulieren opzoeken.
Vele formulieren kan je online invullen, andere zijn afdrukbare pdf's.
 
A
B
C
Afstand organen Afwezigheidstoezicht

Aanpassings-   en verbeterings- premie
aanvraagformulier gewest
aanvraagformulier gemeente
beslissing gemeenteraad
gewestelijk reglement
gemeentelijk reglement

Afvalwater - premie
subsidie voor een volledige scheiding van afval- en hemelwater op privédomein - riobra
aanvraagformulier
gemeenteraadsbeslissing

Afvalkalender
2017

Aankondigingsborden
reglement + aanvraagformulier

Attesten
Attest - woonst
Attest - samenstelling gezin
Attest - bevolking
Attest - levensbewijs
Attest -nationaliteitsbewijs Attest - geboorte
Attest - huwelijk

 

Bekerreglement


Beveiliging woning en beroepslokalen - premie

Boseigenaars

Brandweer

Buurtfeesten - premie
Reglement buurtfeesten
Aanvraagformulier


Burenbemiddeling -

meer info

 

Compostbakelementen
D
E
F
Dakisolatie premie
via www.premiezoeker.be

Dierenbescherming
De Schakel
Steenheuvelstraat 19
3390 Tielt-Winge
016/631166
dbschakel@hotmail.com

Euthanasie

Energie
Vlaamse Energielening (documenten)
meer info IGO

 

FSC


Feestzalen Santro en Libbeke

Reglement gebruik feestzaal
Aanvraagformulier
Annulatieformulier                      

G
H
I
Geboorte

Gebruik openbare weg
:


Toelage aan ouders of opvoeders die een gehandicapt kind verzorgen.


GRABBEL
meer info

Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant

Huwelijk


inburgering

incontinentie - premie
meer info
aanvraagformulier
 

J

K L

jobs
Jeugdgids  

kleine landschapselementen
Aanvraagformulier
Reglement

 
kadervorming betoelaging
Aanvraagformulier - premie
Kinderopvang brochure
Laatste wilsbeschikking


M
N
O
Mediwacht
Meldingen 
Meldpuntwegen

 
Materialen
aanvraagformulier
meer info

 
OCMW
Orgaandonatie

openbaarheid van bestuur gemeentelijk regl.pdf

P
Q
R

PutwateronderzoekPremie
aanvraagformulier
www.energiesparen.be
www.ode.be
bel: 1700

Politie
 

Premiezoeker

 
Rattenmeldpunt Vlaams Brabant
Rechtenverkenner

Reglementen

Reistoelating minderjarige

Renovatie
premie
aanvraagformulier gewest
besluit gewest

Ongevraagde reclame
Riolering keuring

 

S
T
U
Sociaal Huis - OCMW
Solliciteren
bij de gemeente Lubbeek
Speelstraten
bijlage 1
bijlage 2
bijlage 3
reglement

Sport
huur sportinfrastructuur 
aanvraag sporthal Lubbeek

Sportgids
jeugd- en sport

Sportverenigingen
Aanvraagformulier erkenning sportclub en/of aansluiting sportraad
Erkenningreglement
Organiek reglement sportraad
Werkingssubsidiereglement
Jeugdbegeleidingssubsidiereglement


Onderhoud voetbaltereinen- reglement
Onderhoud voetbalterreinen-aanvraagformulier 

 

Streekproducten


Stratenplan Lubbeek

Suggesties en vragen


Straatverlichting defect

Stookolietankslag
Inschrijvingsformulier

SWAP
meer info

  
V
W
X

Vakantiewerking  

Verbouwing
Aanvraagformulier toelage verbouwingen -
premie

Vilbeluik Rendac 053 64 02 11

Voedselteams

Verkeersbordendatabank

Vuurwerk
Aanvraag machtiging tot het afschieten van feestvuurwerk

Aanvraag toelating aankoop/tijdelijk onder zich houden van ontploffend feestvuurwerk door particulieren EN Aanvraag machtiging tot het afschieten van feestvuurwerk

Reglement inzake brandveiligheid

Werkingstoelagen - Aanvraagformulier

Wespen

Biologen van de KU Leuven verwijderen gratis wespennesten van de gewone en germaanse wesp (meest voorkomende soorten) voor wetenschappelijk onderzoek.
Contacteer via e-mail wespenkuleuven@gmail.com (verstuur een foto van het nest en/of wespen indien mogelijk zo kunnen we kijken dat het de soort is die we zoeken). Het nest moet vrij toegankelijk zijn en er mag geen verdelgingsmiddel zijn gebruikt.

Brandweer
Leuven: 016 31 72 11 (inwoners van Lubbeek, Pellenberg en Linden)
Tienen: 016 82 27 41 (inwoners van Binkom)

Voor bijennesten kan je best contact opnemen met een imker.

 
Y
Z

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

reglementen

Archief

Acquisitiereglement - GR 22/12/2005

Leeszaalreglement gemeentearchief

Bibliotheek

Huisregels POB - GR 24/10/2007

Organiek reglement beheerraad POB - GR 27/02/2002

Burgerzaken

Gemeentelijk huishoudelijk reglement betreffende de grafconcessies  

Politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging  

Cultuur

Huishoudelijk reglement cultuurraad - GR 02/02/1994
          aanpassing - GR 23/05/2001
          Kennisgeving - GR 18/06/2003

Huishoudelijk reglement GRIS - GR 22/12/2005

Organiek reglement beheersorgaan gemeenschapscentrum - GR 25/02/2004

Organiek reglement cultuurraad - GR 18/12/2002

Organiek reglement GRIS - GR 27/11/2002
          aanpassing - GR 30/06/2004

Organiek reglement seniorenraad Lubbeek - GR 25/03/2015

Organiek reglement van gemeentelijke raden voor cultuurbeleid - GR 02/02/1994
          aanpassing - GR 21/02/2001
          aanpassing - GR 23/05/2001

Preventiereglement betreffende goede doeleinden - GR 17/12/2003


Reglement gebruik van gemeentelijke lokalen - GR 25/01/2017
       
Reglement uitlenen van gemeentelijke materialen - GR 29/05/2002

Subsidiereglementen Internationale Samenwerking  

Subsidiereglement socio-culturele verenigingen - GR 26/03/2003

Toekenning ereburgerschap - GR 27/03/2002

Toelagereglement buurtfeesten - GR 26/01/2011

Toelagereglement instellingen & organisaties die hulp bieden aan Lubbeekse hulpbehoevenden -GR 17/12/2003  

 

Duurzaamheid

/

Financiele zaken

Klik hier


IBO

Huishoudelijk reglement

Lokaal overleg kinderopvang

Informatie

Huishoudelijk reglement aankondigingsborden - GR 25/05/2005

Openbaarheid van bestuur - GR 25/01/2006

Jeugd

Betoelagereglement kadervorming - GR 26/06/2002
          aanpassing - GR 27/06/2012

Huishoudelijk reglement Grabbelpas & Swap op het Plein - GR 20/12/2007
         aanpassing - GR 30/10/2013

Kermisreglement Lubbeek - GR 31/03/2010
         aanpassing - GR 28/03/2012

Politiereglement openbare speel- en skateterreinen - GR 26/11/2008

Reglement betreffende gewone onderhouds- en werkingskosten en investeringen aangaande plaatselijk jeugdwerkinitiatieven - GR 27/08/2003

Statuten jeugdraad - GR 20/12/2007

Werkingskosten jeugdverenigingen met betrekking tot opname toelage DifTar - GR 30/08/2006

Milieu

Gemeentelijk subsidiereglement voor de aanplanting en onderhoud van Kleine Landschapselementen (KLE) - GR 20/12/2007
           aanpassing - GR 26/02/2014

Politiereglement betreffende de bestrijding van eikenprocessierupsen - GR 30/04/2008

Politiereglement betreffende de ophaling van huishoudelijke afvalstoffen - GR 29/06/2016

Politieverordening ter bestrijding van de geluidshinder -  GR 24/06/1992

Toegankelijkheidsreglement openbare bossen, eigendom van de Gemeente - GR 27/02/2002

Toelage voor personen met incontinentieproblemen en bovendien gebruiker zijn van incontinentiemateriaal - GR 28/06/2006


Onderwijs

Zie www.gbslubbeek.be

3212 Pellenberg
Infobrochure
Pedagogisch project
Schoolreglement

GBS De STip Binkom
Infobrochure
Pedagogisch project
Schoolreglement

GBS De STip Linden
Infobrochure
Pedagogisch project
Schoolreglement


Personeel

Arbeidsreglement gemeentepersoneel - GR 28/03/2012

Rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel - GR 24/03/2013


Politiereglementen

Aanvullend reglement op politie wegverkeer, gecoördineerde versie 082009

GAS - aanstelling bemiddelaar - GR 27/02/2008 

GAS - aanwijzing provinciale ambtenaar voor het opleggen van gemeentelijke administratieve boetes
         - akkoord aanwijzing provinciale ambtenaar voor de gemeente betreffende grootte van de vergoeding en de wijze van betaling     
         GR 29/08/2007
         GR 26/02/2014

GAS - politieovergangsreglement - GR 29/06/2005
         aanpassing GR 25/01/2006

GAS - reglement - GR 27/04/2005
         aanpassing GR 26/10/2005
         aanpassing GR 29/03/2006

Politieverordening betreffende de snelheids- en sportwedstrijden op de openbare weg - GR 23/06/1980

Politieverordening op de rondzwervende honden - GR 27/04/1983

Politieverordening op het uitvliegen van duiven gedurende prijsvluchten - GR 23/06/1986

Reglement inzake brandveiligheid - GR 28/11/2007
          aanpassing GR 26/06/2008


Secretariaat Algemene Zaken

Huishoudelijk reglement  - college van burgemeester en schepenen
Huishoudelijk reglement - gemeenteraad


Sport

Bekerreglement - GR 29/02/2012

Sportverenigingen 


Stedenbouw / huisvesting / patrimonium

Reglement betreffende de exploitatie van nachtwinkels en de beteugeling van overlast rond nachtwinkels - GR 28/01/2009

Reglement betreffende verbetering- en aanpassingspremie vanaf 01/01/2009 - GR 28/11/2001
           aanpassing - GR 25/02/2004
           aanpassing - GR 30/08/2006
           aanpassing - GR 18/12/2008
           aanpassing - GR 27/11/2013          

Reglement goedkeuring gemeentelijke verordening voor het gebruik van de pleisterplaats voor de feestzaal Libbeke - GR 30/10/2013

Reglement inzake de privatieve inname van het openbaar domein en het vaststellen en innen van retributies voor privatief gebruik - GR 29/04/2009

 

Relevante items

meldingen (beschadigingen, gebreken, hinder, ...)
aankondigingsborden
attesten dienst bevolking
melding van activiteiten

Info

Niet gevonden wat u zocht ? Probeer ook eens via de AZ-gids of de zoekmotor bovenaan. Nog niets ? Laat het ons weten, wij helpen u graag verder indien mogelijk.