u bent hier: duurzaamheid / projecten / windturbines afbeelding voor de banner
Contacteer Printvriendelijke versie Lettertype vergroten Lettertype verkleinen Sitemap RSS-feed
duurzaamheid

projecten

Proefproject

aankoop en plaatsing 2 kleinschalige windturbines

Over kleinschalige windturbines vind je heel veel tegenstrijdige informatie. Op de vraag of kleinschalige windturbines nu wel of niet rendabel zijn vind je geen eenduidig antwoord. Verder is het ook zo dat er geen wettelijk kader en beleidskader is uitgewerkt om kleinschalige windturbines in te planten. Om nu na te gaan of kleinschalige windturbines een bijdrage kunnen leveren in de elektriciteitsvoorziening voor particuliere huishoudens heeft de gemeente Lubbeek een projectaanvraag ingediend bij de Vlaamse overheid die ondertussen werd goedgekeurd. Hiermee kan de gemeente Lubbeek 50 % van de investeringskost recupereren.
Met de aankoop en plaatsing van 2 kleinschalige windtubines wil de gemeente Lubbeek ook een belangrijke bijdrage leveren in het zichtbaar maken van duurzame energieproductie in de leefomgeving.
Het vergunningenregime en ruimtelijke beleiduitgangspunten kunnen in de weg staan bij het plan om een kleinschalige windturbine te plaatsen. Soms is het daarom wenselijk om bestaande wet- en regelgeving en andere beleidsuitgangspunten ter discussie te stellen. Tenslotte is er voor de opschaling van productie van duurzame energie enige urgentie geboden. Als gemeente zien wij het als onze rol hierover de discussie aan te gaan met betrokken partijen en ook om na te gaan of kleinschalige windturbines rendabel zijn om particuliere huishoudens te voorzien van elektriciteit.
Tenslotte wil de gemeente Lubbeek ook de perspectieven van kleinschalige windturbines nagaan in het licht van de duurzame energiedoelstellingen.

windturbine

Relevante items

klimaat en energie
biodiversiteit
eerlijke handel
participatie
suggesties
projecten

Info

Openingsuren

Maandag t.e.m. vrijdag
van 08u30 tot 11u55
Dinsdag en woensdag:
Van 12u30 tot 16u00
Donderdagavond
van 17u30 tot 19u45

Contact

Gemeente Lubbeek
Gellenberg 16
3210 Lubbeek
Tel. 016 47.97.52
duurzaamheid@lubbeek.be