u bent hier: bestuur / gemeenteraad afbeelding voor de banner
Contacteer Printvriendelijke versie Lettertype vergroten Lettertype verkleinen Sitemap RSS-feed
bestuur

gemeenteraad

Tijdens de gemeenteraadszittingen moeten veel beslissingen genomen worden. Veel tijd om complexe onderwerpen diepgaand te bespreken, is er vaak niet. Om deze dossiers goed voor te bereiden, heeft de gemeenteraad commissies opgericht.
Wil jij ook graag een commissie of gemeenteraad bijwonen, aarzel dan niet. Onze zittingen zijn altijd openbaar. Sommige agendapunten dienen echter in besloten zitting besproken te worden, dit vooral wanneer het agendapunt over personen gaat. Voor de bespreking van deze punten wordt het publiek vriendelijk verzocht de zitting te verlaten.
Elke laatste woensdag van de maand om 20u komt de gemeenteraad samen om te beraadslagen over de vooropgestelde punten.
De commissie komt twee weken voor de gemeenteraad samen op dinsdag tevens om 20u.
De juist data kan je steeds hier raadplegen:
- gemeenteraad
- commissie
Wil je graag de dagorde maandelijks via briefwisseling of digitaal ontvangen, meld je dan aan via de link door hier te klikken
- gemeenteraad
- commissie
of stuur een mailtje naar secretariaat@lubbeek.be

Hoe werkt de gemeenteraad

De gemeenteraad is een groep verkozenen binnen een gemeente. Hij controleert het gemeentebestuur. Een lid van de gemeenteraad wordt gemeenteraadslid genoemd. De Lubbeekse gemeenteraad telt 23 zetels. Schepenen en burgemeester maken daar ook deel van uit. De gemeenteraad wordt om de zes jaar gekozen (laatste maal in 2012).

De gemeenteraad vergadert zo dikwijls als noodzakelijk. De gemeenteraad dient wel minstens tien keer per jaar te vergaderen, wat doorgaans neerkomt op één keer per maand. De voorzitter van de gemeenteraad is bevoegd voor het bijeengeroepen van de gemeenteraad en stelt de agenda van de vergadering op. In tegenstelling tot vroeger is de burgemeester niet meer van rechtswege de voorzitter van de gemeenteraad.

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar, behalve als het om persoonlijke aangelegenheden gaat. Sinds 1 januari 2007 kan elke burger zich via een verzoekschrift richten tot de gemeenteraad.

De gemeenteraadsverkiezing van 14 oktober 2012 heeft de volgende zetelverdeling tot gevolg:

N.VA 7

CD&V 6

Lubbeek Leeft 2

Open VLD 5

Groen sp.a 3

 

Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad

Klik hier

 

Deontologische code lokale mandatarissen

Klik hier

 

Verzoekschrift gemeenteraad

Klik hier

 

Relevante items

Klachten en meldingen
reglementen en verordeningen
burgemeester
college
commissies
adviesraden
beleidsplannen

Info

Openingsuren

Maandag t.e.m. vrijdag
van 8u30 tot 11u55
Dinsdag en woensdag:
Van 12u30 tot 16u
Donderdagavond
van 17u30 tot 19u45

Contact

Gemeente Lubbeek
Gellenberg 16
3210 Lubbeek
Tel. 016 47 97 00
info@lubbeek.be