u bent hier: vrije tijd / sport / sportraad afbeelding voor de banner
Contacteer Printvriendelijke versie Lettertype vergroten Lettertype verkleinen Sitemap RSS-feed
vrije tijd

sport

sportraad

De sportraad is het adviesorgaan binnen de gemeente waarin alle verenigingen, groeperingen, personen of organisaties, die binnen de gemeente actief zijn, gegroepeerd zijn en inspraak hebben bij het sportgebeuren. Op eigen initiatief of op vraag van het college of de gemeenteraad zal de sportraad advies leveren over belangrijke dossiers. De sportraad fungeert ook als communicatiekanaal tussen de sportbeoefenaars en het gemeentebestuur. Naast deze taken nemen vele sportraden, en ook de Lubbeekse, een actieve rol op zich en organiseren zij een aantal activiteiten met als doel de sportparticipatie in de gemeente te verhogen (fietshappening, dag van de sportclub,...). De sportraad bestaat uit een Algemene Vergadering  die 3 à 4 x per jaar samenkomt en een Raad van Bestuur die maandelijks samenkomt. De schepen van sport en de sportfunctionaris wonen de vergaderingen als waarnemend lid bij. De werking en functies van de sportraad staan beschreven in het organiek reglement.

Ook jij of jouw vereniging kan dus zetelen in de sportraad. Indien je als vereniging wenst aan te sluiten dien je een aanvraag te richten tot het college van burgemeester en schepenen. Aanvraagformulier staat op het e-loket onder Sport.

De gemeente voorziet ook werkingssubsidies voor alle erkende sportverenigingen die deze aanvragen.

Samenstelling Raad van Bestuur Sportraad

Voorzitter: Danny Decupere
Secretaris: Lise Apers
Penningmeester
: Jan Mellebeek
Bestuursleden: Didier Pardons, Noëlla Warson, Jerry Janssens en Cindy Goubert wonen de vergaderingen bij maar zijn niet stemgerechtigd: De schepen van sport en een ambtenaar van de gemeentelijke sportdienst.

Contactinfo

Vz: Danny Decupere
p/a Gellenberg 16
3210 Lubbeek
sportraad@lubbeek.be

Algemene Vergadering

Verslagen 2017

27 november 2017
13 december 2017

Verslagen 2016

12 december 2016

Verslagen 2015

26 februari 2015
25 juni 2015

14 december 2015

Verslagen 2014

19 juni 2014

Verslagen 2013

28 maart 2013
27 juni 2013


sport lubbeek

Erkenning vs. Sportraad?

Er is een verschil tussen een erkende vereniging en een vereniging aangesloten bij de sportclub. Een vereniging aangesloten bij de sportraad is meestal een erkende vereniging die een steentje bijdraagt in het Lubbeekse sportbeleid door mee advies te verlenen en/of een actieve rol op zich te nemen. In tegenstelling tot enkel een erkende vereniging hebben zij wel inspraak in het sportbeleid en omwille van haar medewerking aan de sportraad zal de werkingstoelage aanzienlijk hoger liggen. Als erkende sportclub mag je dus zetelen in de sportraad, maar dit is geen verplichting. Je zal je erkenning niet verliezen indien je dit niet doet.

Kortom

•    Je kan als vereniging aangesloten zijn bij de sportraad zonder dat je erkend bent, je zal dan geen subsidie kunnen ontvangen.
•    Je kan als vereniging erkend zijn zonder je aan te sluiten bij de sportraad. Je kan nu ook een subsidie aanvragen.
•    Je kan als vereniging erkend zijn en je aansluiten bij de sportraad. Je kan nu subsidie aanvragen en deze zal aanzienlijk meer bedragen aangezien je aangesloten bent bij de sportraad.

Relevante items

jeugd
sport
cultuur
internationale samenwerking
bibliotheek
senioren
toerisme

Info

Contact

Cultuurdienst
Tel. 016 47 97 21
cultuur@lubbeek.be

Toerisme
Tel. 016 47 97 00
info@lubbeek.be

Sportdienst
Tel. 016 47 97 23
sport@lubbeek.be

Jeugddienst
Tel. 016 47 97 22
jeugd@lubbeek.be