u bent hier: duurzaamheid / biodiversiteit / steenuil afbeelding voor de banner
Contacteer Printvriendelijke versie Lettertype vergroten Lettertype verkleinen Sitemap RSS-feed
duurzaamheid

biodiversiteit

Steenuilen ‘Klein maar …fijn’

Hoe is het met de steenuiltjes en vleermuizen gesteld in gemeente Lubbeek ?

We laten Benny L'Homme van Natuurpunt Lubbeek aan het woord.

Steenuiltjes

Twee jaar na de plaatsing van de steenuilnestkasten kunnen we met genoegen vaststellen dat de Steenuil zich thuis voelt in Lubbeek. De populatie breidt zich stilaan verder uit. Ondertussen vestigden zich in ongeveer 25 % van de nestkasten een steenuilgezinnetje. Vooral Binkom doet het heel goed met 6 bezette nestkasten. Het hadden er hier zelfs 7 kunnen zijn, ware het niet dat de onweerstorm van verleden jaar de boom met het steenuilenverblijf ontwortelde. De populatie Steenuilen in Lubbeek, Pellenberg en Linden lijkt voorlopig stabiel te blijven met elk 1 broedsel. Hier werden alle controles echter nog niet afgerond.
De controles leerden ons dat bepaalde nestkasten binnen het territorium liggen van een Bosuil, waar de Steenuil zich nooit zal vestigen omdat de laatste altijd het onderspit zal delven. Ook andere factoren spelen een negatieve rol. Hier wordt overwogen om, in samenspraak met de gastgezinnen, de nestkasten een andere plaats te geven. Bijkomend zal Benny L'Homme van Natuurpunt zelf op zoek gaan naar ideale biotoopjes en zullen enkele nieuwe gastgezinnen gezocht en aangesproken worden.

Vleermuizen

Daar waar de controles van de steenuilnestkasten heel vlot verlopen, ligt dit voor de controles van de vleermuizenverblijven wat moeilijker. Die laatsten hangen niet alleen heel hoog, ze kunnen ook niet geopend worden. Enkel een visuele controle van op de grond, eventueel met gebruik van een bat-detector, kan uitsluitsel geven. De gastgezinnen mogen hier gerust bij helpen.


Infomoment

Op 27 september 2012 om 20u organiseert de gemeente Lubbeek in samenwerking met Natuurpunt in het gemeentehuis een nieuw infomoment over het wel en wee van onze Steenuilen en Vleermuizen. Noteer deze datum alvast in jouw agenda.

Welke geheimzinnige toestanden en intriges hebben er zich binnen bepaalde steenuilfamilies afgespeeld? Welke andere straffe verhalen en anekdotes gaan er verteld worden? Het private leven van onze Lubbeekse Steenuilen zal geen geheimen meer kennen.

Tijdens dit infomoment zal een nieuw biodiversiteitsproject 'Tafelbos en zijn Vosselbeek' te Binkom toegelicht worden. Natuurpunt en de gemeente Lubbeek realiseert en verbetert hier een nieuw biotoop voor de Geelgors en de Sleedoornpage, twee andere Lubbeekse koesterburen.

steenuil

Dragers van wijsheid, huiveringwekkende schreeuwers, nachtbrakers die te kerke gaan, schimmige wezens,... Uilen spreken al eeuwenlang tot de verbeelding.

De steenuil, het ukje onder onze inheemse uilen, is de kleinste uilensoort in Vlaanderen, ongeveer 23 cm, 150 tot 240 gram zwaar, een bruin tot grijs-wit verenkleed en een kopje met twee felle ogen met gele irissen.
Steenuilen verblijven graag in de nabijheid van mensen. Hun favoriete verblijfplaatsen zijn oude hoogstamboomgaarden en knotwilgenrijen in een gebied met aansluitende begraasde weiden. Hier vinden ze in holtes en holen van vrijstaande knotbomen of hoogstamvruchtbomen of in oude gebouwen een natuurlijke nestplaats waar ze nestelen en hun jongen groot brengen.

Het steenuilenmenu bestaat vooral uit kleine ongewervelde prooidieren zoals rupsen, oorwormen, nachtvlinders, loopkevers, mestkevers en regenwormen. Ook grotere prooidieren, waaronder muizen, jonge ratten, mollen en vogels belanden in de steenuilenmaag.

Natuurlijke nestgelegenheid geniet uiteraard de voorkeur. Het onderhoud van knotbomen en oude hoogstamboomgaarden is dus heel belangrijk. Ook de aanplant van nieuwe bomen verbetert hun leefgebied, maar dan op lange termijn.
Op korte termijn is het plaatsen van kunstmatige nesten (steenuilnestkasten) een optie die zeer goed werkt. Deze hangen op in hun favoriete landschap wat hen een (t)huis geeft.


steenuil nestkast

Omdat niet elke locatie geschikt is om een steenuilkast op te hangen, is dhr. Benny L'Homme van Natuurpunt Lubbeek bij iedereen ter plaatse geweest die zijn interesse kenbaar had gemaakt. In totaal werden 35 steenuilkasten geplaatst over het grondgebied van Lubbeek met volgende verdeling:
- 15 in Lubbeek
- 12 in Pellenberg
- 3 in Linden
- 5 in Binkom (naast 8 nestkasten van de Vogelwerkgroep Natuurpunt Oost-Brabant)

De steenuilkasten blijven eigendom van de gemeente en worden gratis in bruikleen gegeven waarvoor een gebruikersovereenkomst werd afgesloten.
Voor het dienstjaar 2010 zal er geen nieuwe oproep worden gelanceerd omdat Natuurpunt Lubbeek eerst de resultaten wilt afwachten.

Interessant weetje:
De steenuilkasten werden vervaardigd uitFSC - gelabeld hout, omdat de gemeente Lubbeek belang hecht aan de herkomst van het hout. Van hout met FSC - label heeft de gemeente de garantie dat dit hout afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen en dat het hout dus niet afkomstig is van illegale houtwinningen (meer info op www.fsc.be ). Verder hecht de gemeente ook belang aan het feit dat er rekening wordt gehouden met de rechten van de mensen aldaar.

steenuil geluiden

Beluister hier enkele kreten van de steenuil:

meer info

www.noctua.org : franstalige site

Relevante items

klimaat en energie
biodiversiteit
eerlijke handel
participatie
suggesties
projecten

Info

Openingsuren

Maandag t.e.m. vrijdag
van 08u30 tot 11u55
Dinsdag en woensdag:
Van 12u30 tot 16u00
Donderdagavond
van 17u30 tot 19u45

Contact

Gemeente Lubbeek
Gellenberg 16
3210 Lubbeek
Tel. 016 47.97.52
duurzaamheid@lubbeek.be