u bent hier: wonen / stedenbouw afbeelding voor de banner
Contacteer Printvriendelijke versie Lettertype vergroten Lettertype verkleinen Sitemap RSS-feed
wonen

stedenbouw

stedenbouw - ruimtelijke ordening

Telefoon administratie
016 47 97 30
016 47 97 31
016 47 97 33

Diensthoofd Roger Van Horenbeek: 016 47 97 32
e-mail: omgevingsvergunning@lubbeek.be
Fax : 016 47 97 09

Woningen, wegen, parken, industriezones, winkels en allerlei andere voorzieningen kunnen mekaar hinderen als ze op een verkeerde manier ingepland zijn. Soms is het net goed dat bepaalde faciliteiten vlak bij elkaar liggen.

Door de vormgeving van woningen en andere gebouwen goed uit te kienen vermijden we ook heel wat burenhinder. En ruimte voor bedrijven en infrastructuur moeten zorgvuldig ingepast worden. Structuurplannen geven houvast.

Vaak hebben mensen moeite met het vinden van een geschikte en betaalbare woonst. De keuze is daarbij niet in een handomdraai genomen.  Een stuk bouwgrond kopen en het huis van jouw dromen neerzetten ? Een bestaande woning verbouwen ? Of toch maar iets huren ?

Voor vragen over stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsaanvragen, verkavelingswijzigingen en meldingen kan u terecht bij onze dienst.

stedenbouwkundige inlichtingen

Stedenbouwkundige inlichtingen dienen aangevraagd te worden per mail (omgevingsvergunning@lubbeek.be) of per schrijven aan 'Gemeente Lubbeek, dienst stedenbouw, Gellenberg 16, 3210 Lubbeek'.

Vergeet niet de nodige correcte kadastrale gegevens te vermelden om een vlotte verwerking van de aanvraag te garanderen.


Per kadasternummer wordt een bedrag van €100 aangerekend. Er is een wettelijke termijn van 30 dagen om de aanvraag te verwerken, gelieve hiermee rekening te houden.
 

Orde van architecten

DeArchitectTekenendVoorUwToekomst.pdf

WETGEVING

Er bestaat een zeer goede website waarop alle informatie met betrekking tot de wetgeving terug te vinden is, namelijk www.ruimtelijkeordening.be .
Deze website biedt een ruim overzicht van de wetgeving en wordt telkens aangepast aan de meest recente wetgeving.
Via deze website kan je ook alle mogelijke aanvraagformulieren inzake (ver)bouwen, verkavelen, meldingen e.d. downloaden.

CONTACTBESPREKINGEN STEDENBOUWKUNDIG AMBTENAAR/VLAAMS-GEWEST

Bovenstaande contactbespreking wordt tweepartijenoverleg genoemd. De afspraken hieromtrent gebeuren via de stedenbouwkundig ambtenaar, hetzij telefonisch op het nummer 016 47 97 32 of via e-mail: omgevingsvergunning@lubbeek.be
Werkwijze : na contactname met de stedenbouwkundig ambtenaar wordt een ontwerp in PDF via mail bezorgd. Dit ontwerp wordt in overleg met een behandelend ambtenaar van Ruimte Vlaanderen besproken. Het resultaat van dit gesprek wordt nadien doorvertaald aan de aanvrager.

De Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening

De_Gemeentelijke_stedenbouwkundige_verordening_met_betrekk..pdf

Kosten verbonden aan stedenbouwkundige vergunningen

Dossiertaks

Aanvraag van een stedenbouwkundig attest: 25,00 EUR;
Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning: 50,00 EUR;
Stedenbouwkundige melding: 25,00 EUR;
Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning met openbaar onderzoek: 100,00 EUR;
Aanvraag tot verzaking van de verkaveling: 25,00 EUR;
Aanvraag van een verkavelingsvergunning zonder wegenaanleg: 125,00 EUR tot maximaal twee bouwloten en per bijkomend lot 50,00 EUR;
Aanvraag van een verkavelingsvergunning met wegenisaanleg: 500,00 EUR en 50,00 EUR per lot;
Aanvraag van een verkavelingswijziging: 125,00 EUR;
 

 

Relevante items

beeldkwaliteitsplan
duurzaam bouwen
premies
structuurplan
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
gewestplan
gecoro
huisvesting / patrimonium

Info

Openingsuren

Maandag t.e.m. vrijdag
van 08u30 tot 11u55
Dinsdag en woensdag:
Van 12u30 tot 16u00
Donderdagavond
van 17u30 tot 19u45

Contact

Gemeente Lubbeek
Gellenberg 16
3210 Lubbeek
Balie stedenbouw
Tel. 016/47.97.30
omgevingsvergunning@lubbeek.be