Ganzendries - Pellenbergstraat

Deze werken worden door Aquafin uitgevoerd

Via deze site vindt u steeds de allerlaatste update van de werken.

 

Update 16 april 2019

Pellenbergstraat – Ganzendries onderbroken van 23 tot 30 april 2019

Na het bouwverlof start Aquafin belangrijke rioleringswerken in Lubbeek op de as Pellenbergstraat (Lovenjoel) en Ganzendries (Pellenberg). Ter voorbereiding van deze werken dienen verschillende nutsmaatschappijen aanpassingen uit te voeren aan hun infrastructuur. Daarom zal vanaf 23 t.e.m. 30 april 2019 de Pellenbergstraat ter hoogte van de Tiensesteenweg in Lovenjoel volledig afgesloten worden voor alle autoverkeer.

Er is een omleiding voorzien via Boutersem (Aarschotsebaan) en verder via Drogenhof en Heide naar Lubbeek-dorp. Vrachtwagens boven 3,5 ton dienen om te rijden over Leuven of Tienen via de gewestwegen N2 en N3, of via de E40. Fietsers en bezoekers voor het UZ Pellenberg zullen een kleinere omleiding kunnen volgen. Vanaf 1 mei 2019 zal het verkeer niet langer omgeleid worden.

De grote rioleringswerken en de aanleg van fietspaden starten na het bouwverlof in augustus 2019 en zullen vermoedelijk meer dan een jaar duren. Met de uitvoering van dit project zal Aquafin in de Ganzendries en Pellenbergstraat een gescheiden rioolstelsel aanleggen. Dit betekent dat afvalwater gescheiden van regenwater zal worden opgevangen. Waar mogelijk wordt het regenwater aangesloten op bestaande of nieuwe grachten. Ter hoogte van de OLV Vrouwstraat komt er een regenwaterbekken en een pompstation om het afvalwater van de achterliggende straten via de Varenberg tot aan de Ganzendries te kunnen brengen.

Met deze werken wil Aquafin het afvalwater van 1100 inwoners van Lubbeek en Bierbeek, dat nu nog in de baangrachten belandt, verzamelen en aansluiten op het rioleringsnet. Op termijn zal dit, na voltooiing van andere projecten, verder opgetrokken kunnen worden tot 1400 inwoners. Het afvalwater van deze inwoners wordt aangesloten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Haasrode en zal zo niet langer ongezuiverd in de natuur terechtkomen. In de zones waar er riolering wordt geplaatst, zal de huidige rijwegverharding vernieuwd worden in asfalt (binnen de bebouwde kom) of beton (buiten de bebouwde kom).

Vanaf 12 augustus 2019 zal de Pellenbergstraat dan ook opnieuw afgesloten worden voor een periode van 8 maanden. De gemeenten Bierbeek en Lubbeek maken van de werken gebruik om een nieuw vrijliggend fietspad aan te leggen.

Voor meer info omtrent deze werken kan men terecht bij het Contactcenter van Aquafin op het nummer 03 450 45 45 of via contact@aquafin.be, of bij de diensten openbare werken en de lokale politie. Vanaf 18 april 2019 kan men ook op de website van Aquafin terecht voor meer gedetailleerde informatie.

Update 11 april 2019

Op 23 april 2019 gaat de verbindingsweg Pellenbergstraat (Bierbeek) en Ganzendries (Pellenberg) voor een week dicht (tot en met 30 april 2019).

Het UZ-Pellenberg blijft steeds bereikbaar via de Ganzendries.

Dit zijn voorbereidende werken door de nutsmaatschappijen ter voorbereiding van de Aquafinwerken die zullen starten na het bouwverlof (augustus).

Bekijk hier het omleidingsplan.

Update 2 april 2019

De werken langs de Ganzendries in Pellenberg worden uitgevoerd door Aquafin.

Via https://www.aquafin.be/nl-be/particulieren/waar-werken-we kan je je contactgegevens doorgeven zodat Aquafin jou op de hoogte houdt van deze werken.

 

Update

In het voorjaar van 2019 starten er werken langs de Ganzendries in Pellenberg. Deze werken omvatten ontkoppeling van de riolering en nadien de aanleg van een fietspad.

Meer info volgt later.