Ganzendries - Pellenbergstraat

Deze werken worden door Aquafin uitgevoerd

Via deze site vindt u steeds de allerlaatste update van de werken.

 
Update 24 november 2020

De as Ganzendries-Pellenbergstraat is afgewerkt en opengesteld voor alle verkeer. Na de Kerstvakantie (van 18 december 2020 tot en met zondag 3 januari 2021) worden nog werken uitgevoerd in de Onze-Lieve-Vrouwstraat en in de Pinoutstraat.

Update 12 november 2020

De werken aan de Ganzendries werden beëindigd.
Vanaf vrijdagavond 13 november 2020 wordt de Ganzendries opengesteld voor alle verkeer.

Het volledige project is nog niet afgerond. In de toekomst zijn er nog werken gepland in de Varenberg, de Pinoutstraat en de Onze-Lieve-Vrouwstraat en het plaatsen van een smiley-bord.

Update 1 oktober 2020

Afwerking grachten en opritten in Ganzendries en Pellenbergstraat

De opritten van de woningen in de Ganzendries en Pellenbergstraat worden afgewerkt.
De grachten worden verder afgewerkt in kasseisteen.
De aannemer werkt deze en volgende week het bekken in de Pellenbergstraat verder af. Wanneer de opbouw van de wegenis start is nog niet geweten.

Sint-Barbaradreef gebetonneerd

In de Sint-Barbaradreef is het beton geplaatst. De persleiding is aangelegd, een weghelft wordt afgewerkt. Tegen midden november zou dit deel afgewerkt worden.


Asfalteringen eind oktober ingepland

De asfaltering voor de hele werf is voorzien op 28, 29 en 30 oktober. Het pompstation in de Pinoutstraat is aangepast en kan opgestart worden

Update 16 september 2020

Vandaag en morgen wordt het kruispunt met Sint-Barbaradreef gebetonneerd.
In de Pellenbergstraat en Ganzendries worden de opritten verder afgewerkt.

Vanaf 25 oktober wordt er verder gewerkt in de Sint-Barbaradreef.
In de Pinoutstraat wordt verder gewerkt.
Normaal gezien wordt in de week van 18 oktober op de meeste plaatsen het asfalt aangelegd.

Update 2 september 2020

Midden september wordt beton gelegd

Momenteel worden de boordstenen geplaatst op het kruispunt met de Sint-Barbaradreef. De rioleringswerken liggen hier inmiddels achter de rug.

Op woensdag 16 en donderdag 17 september legt de aannemer het beton op de rijweg aan. Daarna mag er twee weken niet over worden gereden, tot het beton is uitgedroogd.

Ondertussen werkt de aannemer over het hele traject van de werf de zijbermen af, net als het bufferbekken. Daarna kan ook de toplaag asfalt worden gelegd.

We verwachten dat Ganzendries vanaf 16 november zal open zijn voor verkeer.

In de Pihoutstraat ligt de riolering bijna en kan de aannemer met de wegenwerken starten

Update 5 juni 2020

Op woensdag 10 juni 2020 starten wij met het aanleggen van de asfaltlaag op de rijweg.

Vanaf 7u s’morgens zal de steenslag aan de opritten verwijderd worden gelieve de auto’s voor 7u buiten de werkzone te plaatsen . Vanaf dan zullen de opritten niet meer toegankelijk zijn voor voertuigen. Na de werkuren kan men wel op de asfalt staan om eventueel boodschappen te lossen of personen op te halen maar hou er rekening mee dat er vanaf donderdag 11 juni pinnen staan in het midden van de rijweg.(geen wagens laten staan op het asfalt )

Op maandag 15 juni 2020 starten wij met het aanleggen van 1 helft van de rijweg in beton (aan de kant van uw woning) vanaf dan zal de straat niet meer toegankelijk zijn voor voertuigen tot nader bericht (vermoedelijk tot maandag 22 juni afhankelijk van het weer)

De Varenberg zal ook vanaf 10 juni afgesloten worden.

Let op vanaf maandag 8 juni 2020 zal de weg afgesloten worden ter hoogte van het wachtbekken (Pellenbergstraat) en zal er geen doorgaand verkeer meer mogelijk zijn.

Update 4 juni 2020

De aannemer legt de funderingslagen van de toekomstige rijweg aan en zal daarna een onderlaag in asfalt aanbrengen. Wanneer die klaar is wordt de rijweg aangelegd in beton. De rijweg wordt aangelegd in twee helften, te beginnen met de rijhelft richting Pellenberg. Na enkele dagen uitharding zal de rijhelft richting Bierbeek worden aangelegd. Tegen begin juli is dit beton uitgehard en zullen de bewoners terug over het nieuwe aangelegde beton kunnen rijden.

De aannemer gaat op 10 juli tot 3 augustus in bouwverlof. Op die dag worden de werken opgestart aan het kruispunt met de Sint-Barbaradreef (UZ Leuven). De toegang naar het ziekenhuis zal worden geregeld via een tijdelijke weg, naast de huidige toegang. De werken aan het kruispunt zullen een tweetal maanden duren. Pas na deze werken zal doorgaand verkeer tussen de Tiensesteenweg en Pellenberg-centrum mogelijk zijn. 

Update 19 maart 2020

Werken vanaf 19 maart stopgezet

Deze werf wordt vanavond op 19 maart 2020 voor onbepaalde tijd stopgezet ingevolge de Corona-maatregelen waarbij het onmogelijk wordt voor de aannemer om afdoende maatregelen te nemen om het personeel te beveiligen. Ook leggen steeds meer en meer toeleveringsbedrijven de werkzaamheden stil, waardoor efficiënt verder werken onmogelijk wordt.

Vanochtend werd op het deel tussen de Tiensesteenweg en het te bouwen bufferbekken nog de onderlaag asfalt geplaatst waardoor op dit gedeelte de hinder alvast minder zal zijn.
Deze namiddag zorgt de aannemer ervoor dat hier ook de woningen terug toegankelijk gemaakt worden.

De aannemer heeft aangegeven dat de stopzetting voor minstens 3 weken zal zijn dus tot na het paasweekend.

Hou er ook rekening mee dat deze periode nog kan verlengd worden.

Van zodra de werken terug hervatten zal een nieuwe planning gemaakt worden die ook meegedeeld zal worden via de website.

Update 27 februari 2020

Volgende week wordt gestart met de heraanleg van de Pellenbergstraat. We hebben nu een meer concrete planning voor deze werken.

Momenteel worden de straatkolken tussen de Tiensesteenweg en het bufferbekken aangelegd. Op 4 maart zal er, behoudens het weer, een suggestiestrook worden aangebracht in beton langs een deel van het traject. Dat beton moet enkele dagen drogen, waardoor we op 5 en 6 maart de boordstenen en goten aanleggen in het andere gedeelte. Op 9 maart worden de boordstenen dan ook langs de suggestiestrook gelegd.
Op 16 maart zal de onderlaag asfalt worden aangelegd, ook onder voorbehoud van het weer. 

Update 6 februari 2020

Eerste asfaltlaag einde maart

Volgende week wordt er gestart met de heraanleg van de Pellenbergstraat vanaf de Tiensesteenweg. Hieronder geven we een nadere planning mee van die werken.

  • De eerste fase loopt vanaf de Tiensesteenweg tot aan het terrein voor grondopslag.
  • We verwachten de onderlaag asfalt in deze zone te kunnen aanleggen tegen het einde van maart
  • Daarna wordt over de volledige lengte van de werken het fietspad aangelegd, voorzien voor eind april
  • Na de aanleg van het fietspad wordt de betonverharding aangelegd op de rijweg tot net voor het kruispunt van het ziekenhuis
  • Het kruispunt zelf wordt in de periode juni/ juli onder handen genomen

Update 10 december 2019

Op vrijdag 20 december 2019 is het de laatste werkdag voor het eindejaarsbouwverlof van de aannemer.
Indien het weer het toelaat zullen de werken terug herstart worden in de loop van de week van 13 januari 2020.

Wat is er nu eigenlijk allemaal reeds gedaan?

Tiensesteenweg

De werken hier dienden volgens een strikte timing afgehandeld te worden. Deze werkzone is sedert eind september afgerond en terug hersteld. De werken die momenteel aan de gang zijn aan de overzijde van de steenweg zijn in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Pellenbergstraat

In de Pellenbergstraat werden de riolering en de huisaansluitingen afgerond tegen half november. Vanaf 18 november tot aan het kerstverlof werken de nutsmaatschappijen zoals Proximus, De Watergroep en Fluvius om in deze zone hun werken af te ronden.

Na het kerstverlof, in de loop van de maand februari, zal de hoofdaannemer hier starten met het plaatsen van de boordstenen. Aansluitend worden in het eerste deel de onderlagen asfalt geplaatst. Dit kan verwacht worden in de loop van de maand maart. Aansluitend zal aan de fietspaden in de berm gewerkt worden.

Ganzendries

Op het tweede deel van de Pellenbergstraat, vanaf het stapelterrein, komt later de weg in beton. Ook op deze plaats is de riolering geplaatst en zijn de nutsleidingen de laatste werken aan het uitvoeren. Aansluitend op de wegeniswerken in het deeltje Pellenbergstraat zal gestart worden met de aanleg van de rijweg in beton. Naast de weg komt een fietspad in asfalt te liggen alsook grachten voor het regenwater. Beiden worden pas aangelegd nadat de rijweg in beton zal liggen.

St.-Barbaradreef

De riolering in de Ganzendries ter hoogte van de St.-Barbaradreef wordt pas aangelegd na de aanleg van het rijwegbeton in het overgrote deel van de Ganzendries. Van zodra deze overrijdbaar is, zal gestart worden met riolering ter hoogte van de toegang van het UZ. Dit gebeurt op een dusdanige manier dat de rioleringswerken hier onmiddellijk gevolgd worden door de wegeniswerken. Er komt een ander soort beton op het kruispunt te liggen vandaar de afzonderlijke fase. Tijdens deze fase zal er een tijdelijke toegang tot het UZ voorzien worden via een privaat perceel.

Pinoutstraat/Varenberg

In de Pinoutstraat en Varenberg wordt na het kerstverlof verder gewerkt met de riolering. Deze werken zijn op zich minder hinderlijk voor bewoners, maar ook nodig voor het welslagen van het project. De timing hiertoe is wat afhankelijk van de werken op de as Pellenbergstraat-Ganzendries.

Op dit moment kan gesteld worden dat de werken inzake timing op schema zitten.

Een einde der werken tegen het zomerbouwverlof is en blijft realistisch.

Update 22 juli 2019

Tiensesteenweg (N3) van 5 tot en met 12 augustus 2019 volledig afgesloten voor rioleringswerken

Na het bouwverlof start Aquafin belangrijke rioleringswerken op de Tiensesteenweg (N3) in Bierbeek (Lovenjoel). Vanaf maandag 5 augustus tot en met zondag 11 augustus 2019 is de Tiensesteenweg ter hoogte van De Warande - net voorbij het kruispunt Pellenbergstraat/Stationsstraat (Lovenjoel) - volledig afgesloten voor alle autoverkeer. Op deze plek wordt onder de Tiensesteenweg een belangrijke aansluiting voor de riolering gemaakt.

Voor het doorgaand verkeer is er een omleiding voorzien via Lubbeek-dorp via de Pellenbergstraat, Ganzendries, Kapelstraat, Lubbeekstraat, Bollenberg, Dorpskring, Dorpsstraat, Heide en Aarschotsebaan richting Boutersem en vice versa. De halte ‘Lovenjoel-dorp’ van bus 380 van De Lijn worden tijdelijk verplaatst. Zwaar verkeer boven 3,5 ton moet omrijden via de E40 via de Meerdaalboslaan en ring van Tienen. Voetgangers en fietsers kunnen wel nog (voorzichtig) passeren langs de werfzone.

Wat nadien?

Vanaf 12 augustus tot eind september 2019 wordt er langs de Tiensesteenweg riolering aangelegd richting Pellenbergstraat. Deze werken situeren zich naast de rijbaan. Tijdens de werken blijft doorgaand verkeer op de Tiensesteenweg mogelijk.

Pellenbergstraat en Ganzendries vanaf 12 augustus 2019 afgesloten

Vanaf 12 augustus 2019 starten er ook voorbereidende nutswerken in de Pellenbergstraat en Ganzendries. Aansluitend wordt hier door Aquafin ook nieuwe riolering aangelegd. De weg wordt gedurende 8 maanden afgesloten voor alle autoverkeer. Hier komt onder andere een gescheiden rioolstelsel. Dit betekent dat afvalwater gescheiden van regenwater zal worden opgevangen. Waar mogelijk wordt het regenwater aangesloten op bestaande of nieuwe grachten. Ter hoogte van de O.L.-Vrouwstraat komt er een regenwaterbekken en een pompstation om het afvalwater van de achterliggende straten via de Varenberg tot aan de Ganzendries te brengen. In de Pellenbergstraat wordt er naast woning nummer 10 een gelijkaardig bufferbekken gebouwd. In de zones waar er riolering wordt geplaatst, zal de huidige rijwegverharding vernieuwd worden in asfalt (binnen de bebouwde kom) of beton (buiten de bebouwde kom). De gemeenten Lubbeek en Bierbeek voorzien ook de aanleg van een nieuw vrij liggend fietspad.

Voor het verkeer wordt er een omleiding voorzien via Boutersem (Aarschotsebaan) en verder via Drogenhof en Heide naar Lubbeek-dorp. Vrachtwagens boven 3,5 ton dienen om te rijden over Leuven of Tienen via de gewestwegen N2 en N3, of via de E40. Fietsers en voetgangers met bestemming “in de werfzone” zijn toegelaten maar gaan enkel toegang hebben over een minder-hindersteenslaglaag. Doorgaand fietsers- en voetgangersverkeer gebruikt beter de naastgelegen verbinding Bieststraat- Varenberg of in bepaalde latere fasen Bieststraat-Nederblok om vanuit de Tiensesteenweg Pellenberg te bereiken.

Waarom deze werken?

Met deze werken wil Aquafin het afvalwater van 1100 inwoners uit Lubbeek en Bierbeek, dat nu nog in de baangrachten belandt, verzamelen en aansluiten op het rioleringsnet. Op termijn zal dit, na voltooiing van andere projecten, verder opgetrokken kunnen worden tot 1400 inwoners. Het afvalwater wordt aangesloten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Haasrode en zal zo niet langer ongezuiverd in de natuur terechtkomen.

Meer info en vragen

Voor meer info omtrent deze werken kan je terecht bij het Contactcenter van Aquafin op het nummer 03 450 45 45 of via contact@aquafin.be, of bij de diensten openbare werken en de lokale politie. Op https://www.aquafin.be/particulieren/waar-werken-we/20461lees je steeds het recentste nieuws. Wil je snel op de hoogte zijn? Schrijf je dan op de websitevan Aquafin in voor onze digitale nieuwsbrief.

Update 16 april 2019

Pellenbergstraat – Ganzendries onderbroken van 23 tot 30 april 2019

Na het bouwverlof start Aquafin belangrijke rioleringswerken in Lubbeek op de as Pellenbergstraat (Lovenjoel) en Ganzendries (Pellenberg). Ter voorbereiding van deze werken dienen verschillende nutsmaatschappijen aanpassingen uit te voeren aan hun infrastructuur. Daarom zal vanaf 23 t.e.m. 30 april 2019 de Pellenbergstraat ter hoogte van de Tiensesteenweg in Lovenjoel volledig afgesloten worden voor alle autoverkeer.

Er is een omleiding voorzien via Boutersem (Aarschotsebaan) en verder via Drogenhof en Heide naar Lubbeek-dorp. Vrachtwagens boven 3,5 ton dienen om te rijden over Leuven of Tienen via de gewestwegen N2 en N3, of via de E40. Fietsers en bezoekers voor het UZ Pellenberg zullen een kleinere omleiding kunnen volgen. Vanaf 1 mei 2019 zal het verkeer niet langer omgeleid worden.

De grote rioleringswerken en de aanleg van fietspaden starten na het bouwverlof in augustus 2019 en zullen vermoedelijk meer dan een jaar duren. Met de uitvoering van dit project zal Aquafin in de Ganzendries en Pellenbergstraat een gescheiden rioolstelsel aanleggen. Dit betekent dat afvalwater gescheiden van regenwater zal worden opgevangen. Waar mogelijk wordt het regenwater aangesloten op bestaande of nieuwe grachten. Ter hoogte van de OLV Vrouwstraat komt er een regenwaterbekken en een pompstation om het afvalwater van de achterliggende straten via de Varenberg tot aan de Ganzendries te kunnen brengen.

Met deze werken wil Aquafin het afvalwater van 1100 inwoners van Lubbeek en Bierbeek, dat nu nog in de baangrachten belandt, verzamelen en aansluiten op het rioleringsnet. Op termijn zal dit, na voltooiing van andere projecten, verder opgetrokken kunnen worden tot 1400 inwoners. Het afvalwater van deze inwoners wordt aangesloten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Haasrode en zal zo niet langer ongezuiverd in de natuur terechtkomen. In de zones waar er riolering wordt geplaatst, zal de huidige rijwegverharding vernieuwd worden in asfalt (binnen de bebouwde kom) of beton (buiten de bebouwde kom).

Vanaf 12 augustus 2019 zal de Pellenbergstraat dan ook opnieuw afgesloten worden voor een periode van 8 maanden. De gemeenten Bierbeek en Lubbeek maken van de werken gebruik om een nieuw vrijliggend fietspad aan te leggen.

Voor meer info omtrent deze werken kan men terecht bij het Contactcenter van Aquafin op het nummer 03 450 45 45 of via contact@aquafin.be, of bij de diensten openbare werken en de lokale politie. Vanaf 18 april 2019 kan men ook op de website van Aquafin terecht voor meer gedetailleerde informatie.

Update 11 april 2019

Op 23 april 2019 gaat de verbindingsweg Pellenbergstraat (Bierbeek) en Ganzendries (Pellenberg) voor een week dicht (tot en met 30 april 2019).

Het UZ-Pellenberg blijft steeds bereikbaar via de Ganzendries.

Dit zijn voorbereidende werken door de nutsmaatschappijen ter voorbereiding van de Aquafinwerken die zullen starten na het bouwverlof (augustus).

Bekijk hier het omleidingsplan.

Update 2 april 2019

De werken langs de Ganzendries in Pellenberg worden uitgevoerd door Aquafin.

Via https://www.aquafin.be/nl-be/particulieren/waar-werken-we kan je je contactgegevens doorgeven zodat Aquafin jou op de hoogte houdt van deze werken.

Update

In het voorjaar van 2019 starten er werken langs de Ganzendries in Pellenberg. Deze werken omvatten ontkoppeling van de riolering en nadien de aanleg van een fietspad.

Meer info volgt later.