Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Vanaf 2019 worden gemeente en OCMW aangestuurd door de dezelfde mensen.
De nieuw verkozen gemeenteraadsleden die op 2 januari de eed afleggen, zetelen ook meteen als OCMW-raadslid.

De zittingen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis en dit de laatste dinsdag van de maand.
Deze gaan aansluitend door op de gemeenteraadszittingen die starten om 20u.
Iedereen dit wil mag het openbaar gedeelte van de zittingen bijwonen.

Wil je meer weten?
Raadpleeg dan de agenda en verslagen.

Wil je het huishoudelijk reglement van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn raadplegen?
Klik dan hier

Samenstelling