Aangifte van een adreswijziging

Als u verhuist, moet u uw nieuwe adres binnen de 8 werkdagen aangeven bij de dienst Burgerzaken van uw nieuwe stad of gemeente. Maar ook als u binnen dezelfde gemeente verhuist moet u dit aangeven.

Voor wie

Nieuwe inwoners

Voorwaarden

U kunt de verhuis pas aangeven als u ook effectief verhuisd bent.

Procedure

Er zijn verschillende manieren om uw adreswijziging door te geven:

 • U kunt langsgaan bij de dienst Burgerzaken van uw nieuwe gemeente.
 • U kunt de adreswijziging schriftelijk (e-mail) melden aan uw nieuwe gemeente.

Welke info dient u te bezorgen i.v.m. uw aangifte per e-mail:

 • de namen en rijksregisternummers van iedereen die mee verhuist
 • uw vorig adres
 • uw nieuw adres
 • uw gsm-nummer
 • wanneer u in het algemeen thuis bent voor het bezoek van de wijkagent (bv: elke avond na 18u, op donderdagvoormiddag, op zaterdag,.....)
 • welke afvalcontainers er bij de huidige woning staan. Mogen deze overgedragen worden naar uw naam? Of moeten deze omgeruild worden naar een ander formaat?

Om de adreswijziging voor het hele gezin door te geven, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet op het gemeentehuis.

Om de adreswijziging te kunnen doorgeven hebt u een geldig identiteitsbewijs nodig met uw rijksregisternummer.

Als een niet-ontvoogde minderjarige de verblijfplaats van zijn ouders voor het eerst verlaat om zijn hoofdverblijf elders te vestigen, moet hij vergezeld zijn door iemand die het ouderlijke gezag uitoefent.

Controle van domicilie en aanpassing identiteitsdocumenten

Na de aangifte controleert een wijkagent of u werkelijk op het aangegeven adres uw hoofdverblijfplaats hebt. Na deze controle wordt u ingeschreven op uw nieuwe adres en wordt u uitgenodigd per brief om uw identiteitskaart op het gemeentehuis te laten aanpassen. Hiervoor hebt u uw elektronische identiteitskaart met pincode nodig.

Vanaf het moment dat uw identiteitskaart aangepast is, kunt u alle andere instanties van uw adresverandering op de hoogte brengen.

Inschrijvingsbewijs van voertuigen

De adreswijziging moet niet langer aangebracht worden op het inschrijvingsbewijs van uw voertuig(en). Het kentekenbewijs zal enkel nog het adres vermelden dat geldig was op het moment van uitgifte.

Kostprijs

Het aangeven van een adreswijziging is gratis.

Wat meebrengen?

Uw elektronische identiteitskaart met pincode.

Gelijkmatig verdeelde huisvesting

Voor een minderjarige die bij elk van de ouders verblijft volgens het principe van de gelijkmatig verdeelde huisvesting moeten bovendien volgende documenten worden meegebracht:

 • het wederzijds akkoord van de ouders
 • de gerechtelijke beslissing
 • de notariële akte.