Aankondigingsborden

De gemeente Lubbeek stelt frames, waar aankondigingsborden ingeplaatst kunnen worden, ter beschikking. De gemeente zorgt enkel voor het plaatsen en het verwijderen van de borden.

Voor wie

Op de aankondigingsborden worden enkel activiteiten aangekondigd die door de erkende Lubbeekse verenigingen, door plaatselijke afdelingen van nationale verenigingen of het gemeentebestuur georganiseerd worden en die openstaan voor een breed publiek.

De aankondigingsborden mogen niet gebruikt worden voor de aankondiging van:
• competities of terugkerende activiteiten;
• nationale manifestaties behalve indien zij medegeorganiseerd worden door een Lubbeekse vereniging.

Voorwaarden

De verenigingen zorgen zelf voor de aanschaf en het klaarmaken van de borden.

De borden dienen afgeleverd te worden in betonplex of op forex met volgende afmetingen: 40 cm hoog - 244 cm lang - tussen 0,7 en 1,2 cm dik. De rugzijde dient een neutrale kleur te hebben. Per locatie heeft de aanvrager maar recht op het plaatsen van één bord.

De aankondigingsborden mogen:
• geen teksten of afbeeldingen vertonen die indruisen tegen de openbare orde en de goede zeden.
• geen reclame en/of reclamesponsoring dragen.

Procedure

Om een aankondigingsbord te kunnen plaatsen, dient de vereniging een aanvraag in te dienen via onderstaand aanvraagformulier. Deze aanvraag moet de dienst bereiken ten laatste acht weken voor de activiteit plaatsvindt.

Afhankelijk van het aantal aanvragen bepaalt de communicatiedienst wanneer en waar de borden zullen geplaatst worden.

De aanvrager brengt de borden, drie weken vóór de activiteit volledig afgewerkt, binnen in de gemeentelijke werkplaats, Bollenberg 86 in Lubbeek en dit tijdens de openingsuren van de gemeentelijke werkplaats.

De vereniging moet zijn borden ten laatste één maand na de activiteit komen ophalen in de gemeentelijke werkplaats. Wanneer de borden één maand na de activiteit niet werden opgehaald, worden deze door onze diensten vernietigd.