Aanpassing meerjarenplan 2020-2025

Datum bekendmaking: 8 januari 2021
Datum besluit: 29 december 2020

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur bepaalt dat de lokale besturen hun meerjarenplannen minstens één keer per jaar moeten aanpassen om de kredieten voor het volgende boekjaar vast te stellen. Als dat nodig is, kunnen daarbij ook nog de kredieten voor 2020 aangepast worden. De verplichting om het meerjarenplan jaarlijks aan te passen is een gevolg van de integratie van het vroegere jaarlijkse budget in het meerjarenplan.

In deze aanpassing van het in december 2019 goedgekeurde meerjarenplan worden de ramingen uit het initiële meerjarenplan waar nodig herzien en de kredieten voor 2021 vastgesteld. Tegelijkertijd worden sommige kredieten voor 2020 gewijzigd.

De aanpassing van het meerjarenplan werd goedgekeurd in de raden van 29 december 2020. Hierna vindt u het aangepaste meerjarenplan en de bijhorende documentatie.