Aanvraag evenementen

Voor het organiseren van een openbaar cultuurevenement, feest of fuif in de gemeente Lubbeek, moet je een schriftelijke aanvraag indienen bij de dienst cultuur.

Voor de organisatie van een openbaar sportevenement, sportwedstrijd moet je een schriftelijke aanvraag indienen bij de dienst sport.

Voor de organisatie van een openbare markt, een circus of een kermis, moet je een schriftelijke aanvraag indienen bij de dienst economie.

Voor wie

De burger

Voorwaarden

De aanvraag moet minstens zes weken en mag maximum één jaar voor het evenement worden ingediend.

Als aanvrager ben je verantwoordelijk voor de gegevens die je opgeeft.

Procedure

Een evenement aanvragen kan door een e-mail te sturen naar cultuur@lubbeek.be, sport@lubbeek.be of economie@lubbeek.be met volgende gegevens:

- Contactgegevens aanvrager (naam, adres, telefoonnummer)

- Aard van het evenement

- Plaats van het evenement

- Datum en uren van het evenement

- Schenken van sterke dranken?

- Kans op geluidshinder?

Jouw aanvraag wordt ter advies voorgelegd aan de politie en zal nadien worden geagendeerd op het schepencollege. Zij beslissen dan of je al dan niet de toelating krijgt tot het organiseren van het evenement.

 

 

 

Reglement

Inzake geluidsoverlast geldt de regel dat buurtfeesten tot 1u mogen duren en fuiven tot 3u

info-coronavirus.be