Activeringsheffing aanslagjaar 2023 - vergeet je aangifte niet!

Gepubliceerd op maandag 15 mei 2023 9.55 u.

Diende jij je aangifte inzake de activeringsheffing al in? Zo niet, bezorg ons dan zeker de formulieren vóór 1 juli 2023.

Wat dien je in?

  • Steeds het aangifteformulier, volledig ingevuld en indien van toepassing aangevuld met de gevraagde stukken.
  • De aanvraag tot vrijstelling, enkel wanneer je gebruik kan maken van één van de vrijstellingen.

De blanco documenten alsook het reglement zijn terug te vinden via de gemeentelijke website onder de volgende link https://www.lubbeek.be/activeringsheffing-op-onbebouwde-bouwgronden-en-kavels

De documenten mogen per mail bezorgd worden aan het mailadres omgevingsvergunningen@lubbeek.be (bij voorkeur)

Ofwel per post t.a.v. de dienst Omgevingsvergunningen, Gellenberg 16 , 3210 Lubbeek.