Opstelling paddenoverzet

Locatie: Kruising Kareelovenweg/Spicht ter hoogte van ingang natuurgebied De Spicht
Info: Bert Derveaux, 0499086540 of info@natuurpuntlubbeek.be

Naar jaarlijkse traditie organiseert Natuurpunt Lubbeek de paddenoverzet aan natuurgebied de Spicht.


Op 22 februari zetten we normaal gezien de opstelling voor de overzet op. Wanneer de omstandigheden vroeger op het jaar al gunstig zijn voor de trek, wordt de opstelling vervroegd.


Benodigd materiaal: schop om smalle geulen uit te graven om de afrastering in te plaatsen. Laarzen of stevig schoeisel aangeraden bij recente regenval.

Praktische informatie

Wanneer

Waar

Kruising Kareelovenweg/Spicht ter hoogte van ingang natuurgebied De Spicht

Organisatie

Natuurpunt Lubbeek

Filter op categorie