Voorjaarsexcursie De Spicht

Het voorjaar heeft heel wat fraais in petto in het Molenbroek, deelgebied van De Spicht. Na de omvormingswerken eind 2017, begin 2018 worden er onverhoopte resultaten geboekt.

Zo komt er in het aanwezige kalkmoeras, aangedreven door ijzer- en kalkrijke kwelstromen een trilveen tot leven met een heus rariteitenkabinet aan lokaal uitgestorven gewaande planten. De eeuwenoude zaadbank van het kalkmoeras werd aangesneden en daar komt reeds na één jaar al heel wat bijzonders uit. Soorten als gele zegge, schubzegge, armbloemige waterbies en weegbreefonteinkruid zijn uiterst zeldzaam in Vlaanderen. De pionierende bruinmossenvegetatie is ronduit uniek en duidt op uitzonderlijke milieuomstandigheden, die slecht op enkele plekken in Vlaanderen mogelijk zijn.

De nu al heroïsche werkdagen met steevast doorweekte en verkleumde conservatoren werpen hier spectaculaire vruchten af.

Er valt natuurlijk nog heel wat meer te beleven, met de hooilanduitbreiding kwamen ook nieuwe insecten ons moeras opvrolijken. Voor moerassprinkhaan, beekoeverlibel en purperstreepparelmoervlinder is het nog wat vroeg op het jaar.

Maar ook begin mei verwachten we mits een streepje zon al leven in de brouwerij.
We laten ons graag verrassen, de ontwikkelingen gaan bijzonder snel en we verwachten nog meer topsoorten in het gebied. We brengen ook een bezoek aan De Spicht, waar we inzetten op de uitbouw van een robuuste blok laagveenmoeras en behoud van het groot rietveld. Kom mee op pad en geniet van de bloemenweelde in deze parel in wording!

Laarzen of waterdichte stapschoenen zijn een must!

Praktische informatie

Wanneer

Prijs

€ 2,00
Ledenprijs: € 0

Waar

Kapel kasteeldomein 't Serclaes

Organisatie

Natuurpunt Lubbeek