Natuurgebied de Sloep in bloei

De afgelopen jaren werd er hard gewerkt op het oude stort van Pellenberg en met resultaat! Het terrein is vanaf nu officieel in beheer van Natuurpunt en werd de Sloep gedoopt. Op deze kunstmatige bult in het landschap, vestigden zich de afgelopen jaren bijzondere soorten waaronder een populatie boswitjes en het fraaie hondskruid.

De natuur ontwikkelt zich hier door de vreemde waterhuishouding op een onvoorspelbare manier. Elk jaar heeft het terrein weer nieuwe verrassingen in petto.

We onderzoeken ter plaatse de effecten van het kleinschalige maai- en kapbeheer, dat voornamelijk gericht is op het behoud van bloemrijke zones en zeldzame plantensoorten.

In juni is het terrein bijzonder kleurrijk!

Praktische informatie

Wanneer

Waar

Organisatie

Natuurpunt Lubbeek