administratief medewerker bibliotheek

De gemeente Lubbeek zoekt 1 administratief medewerker BIB in deeltijds contractueel verband (19/38 u/week) voor onbepaalde duur.

Vacaturenummer: BIB18092023

Job inhoud

De bibliotheek stelt voor alle burgers een ruime en gevarieerde collectie gedrukte en digitale werken ter beschikking voor raadpleging en uitlening.
De bibliotheek organiseert culturele en educatieve activiteiten in het bijzonder op vlak van leesbevordering , informatiegeletterdheid en mediawijsheid.De bibliotheek doet proactief aan informatiebemiddeling.

 

Wij zijn wij :

Het lokaal bestuur Lubbeek is een jonge organisatie gegroeid uit de integratie in 2019 van de gemeentelijke diensten en het OCMW.

De structuur en cultuur van onze nieuwe organisatie zijn in volle ontwikkeling. Rond onze kernwaarden samen, dynamisch, doelgericht, vertrouwen en respect bouwen we aan een team dat elke dag het beste geeft voor de burgers van onze gemeente. Werken voor de mensen van Lubbeek is zinvol én leuk!

Samen willen we de visie waarmaken van een klantgerichte organisatie die flexibel en proactief inspeelt op vragen en noden en zo het welzijn van onze burgers én medewerkers blijvend verhoogt.

Heb je zin om hieraan mee te bouwen? Dan is dit misschien wel dé kans die je zoekt!

 

Waarom zoeken wij jou:

Als administratief medewerker voer je diverse administratieve taken uit gekoppeld aan de werking van de afdeling. Je draagt daarmee bij tot een vlotte en efficiënte werking. Je verzorgt specifieke dienstverlening over je eigen materie aan de burger waarbij je de afspraken rond klantgerichtheid volgt en de specifieke wet- en regelgeving voor de dienst respecteert. Op deze manier garandeer je een kwaliteitsvolle dienstverlening naar interne en externe klanten.

 

Wie hopen wij dat jij bent:

Je bent een denker en een doener. Je beschikt over een diploma van het hoger secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs.

Je past in ons team. Wij zoeken een nauwgezette, flexibele, klantvriendelijke en stressbestendige collega. Je jongleert met de veelheid aan taken die op je afkomen. Je bepaalt de prioriteiten, brengt structuur en samen met je team lever je de verwachte resultaten. Je vergeet hierbij niet dat werken ook leuk mag zijn.

Je bent medisch geschikt, slaagt in een selectieproef en beschikt over een getuigschrift van goed gedrag en zeden.

 

Waarom wil jij bij ons werken:

Het lokaal bestuur Lubbeek zet in op een dynamische, doelgerichte en respectvolle werkomgeving. Je wil hier samen en in vertrouwen aan mee bouwen.

Je wordt bezoldigd volgens salarisschaal C1-C3 ¬ min. brutomaandsalaris = 2.258,22 euro ¬ max. brutomaandsalaris = 4.133,12 euro. Relevante beroepservaring kan worden meegenomen. Aan de hand van een gedetailleerd attest kunnen dienstjaren bij een vorige werkgever meegeteld worden.

Je geniet ook van extralegale voordelen: aanvullend pensioen, maaltijdcheques, ecocheques, fietsvergoeding en gratis openbaar vervoer van en naar het werk, hospitalisatieverzekering (na 6 maanden in dienst), opleidingen.

Je hebt een contract van onbepaalde duur, je werkt deeltijds in glijdend uurrooster.

Er wordt een werfreserve van 1 jaar aangelegd.

Wat doe je als dit dé uitdaging is die je zoekt:

Je kandidatuur ( sollicitatiebrief met vermelding van het vacaturenummer) met CV, een kopie van je diploma en een uittreksel uit het strafregister ( max. 3 maanden oud) bezorg je aan het college van burgemeester en schepenen door het sturen van een email naar personeel@lubbeek.be, via de post Gellenberg 16 te 3210 Lubbeek ( de postdatum geldt als bewijs van de tijdige indiening van je kandidatuur) of door afgifte in het gemeentehuis.

De kandidaturen dienen uiterlijk op 18 oktober 2023 verzonden te worden aan de gemeentebestuur van Lubbeek.

Voor informatie kan je terecht bij de personeelsdienst (016/47.97.76/77/78). Je kan ook een email sturen - personeel@lubbeek.be.