AED toestellen

In kader van "Lubbeek Hartveilig" werd in 2012 aan de vrije tijdsinfrastructuur in Lubbeek vier AED-toestellen geplaatst.

De toestellen bevinden zich op volgende locaties:

1. Aan het schoolgebouw, Martelarenplaats 1 te Linden (sportzaal)

2. Aan de sporthal, Gellenberg 14 te Lubbeek

3. Aan het schoolgebouw, Kerkplein 2 te Pellenberg (sportzaal)

4. Aan zaal Santro, Tiensesteenweg 56-61 te Binkom

Voor wie

Iedereen.

Procedure

Indien er zich bij iemand een hartstilstand voordoet, kan de AED-kast worden geopend en kan men het toestel eruit halen.

Het toestel is éénvoudig in gebruik en men dient de aangetoonde stappen te doorlopen. Het toestel zal alleen elektronische impulsen geven, als het een hartstilstand detecteert.

Na gebruik moet het toestel terug in de kast geplaatst worden en moet de gebruiker iets laten weten op het adres beheerVT@lubbeek.be

Nadien zal de betrokken dienst het gebruikte toestel komen controleren en in orde zetten voor verder gebruik.