Afdelingshoofd leven

Het lokaal bestuur Lubbeek is een jonge organisatie gegroeid uit de integratie in 2019 van de gemeentelijke diensten en het OCMW.

De structuur en cultuur van onze nieuwe organisatie zijn in volle ontwikkeling. Rond onze kernwaarden samen, dynamisch, doelgericht, vertrouwen en respect bouwen we aan een team dat elke dag het beste geeft voor de burgers van onze gemeente. Werken voor de mensen van Lubbeek is zinvol én leuk!

Samen willen we de visie waarmaken van een klantgerichte organisatie die flexibel en proactief inspeelt op vragen en noden en zo het welzijn van onze burgers én medewerkers blijvend verhoogt.

Heb je zin om hieraan mee te bouwen? Dan is dit misschien wel dé kans die je zoekt!

Afdelingshoofd Leven

contractueel – niveau A4a-A4b – voltijds (38/38)

De uitdaging

 • Als afdelingshoofd leven geef je actief vorm aan Lubbeek als een plaats waar het leuk is om te wonen, te werken en te ontspannen. Je geeft leiding aan de diensten burgerzaken, sociale dienst, thuisdiensten, dienstencentrum en de deskundige onderwijs.
 • Als lid van het managementteam detecteer je opportuniteiten om efficiënter en effectiever te werken binnen de organisatie, zowel team- als afdelingsoverschrijdend.
  Met jouw collega's uit het managementteam trek je steeds aan dezelfde kar en ga je vanuit een resultaatgerichte insteek aan de slag.
 • Naast een organiserende rol heb je als afdelingshoofd ook een beleidsondersteunende en -adviserende rol en zet in nauwe samenwerking met het college van burgemeester en schepenen de strategische lijnen van het beleid uit.
 • Je bent een people-manager die de doelstellingen van de organisatie op een enthousiaste manier overbrengt.
 • Je rapporteert rechtstreeks aan de algemeen directeur.

Jouw profiel

 • Je behaalde een master diploma of een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli gelijkgesteld met universitair onderwijs EN
  je beschikt over minimum 4 jaar relevante leidinggevende ervaring.
 • Heb je geen masterdiploma? Dan moet je slagen voor niveautesten om te kunnen deelnemen aan de procedure. Eveneens moet je minstens 10 jaar relevante leidinggevende ervaring aantonen om toegelaten te worden tot de procedure.
 • Bij voorkeur heb je een eerste werkervaring bij een openbaar bestuur.
 • Je kan zeer goed teams verbinden, coachen en motiveren.
 • Je bent uitgesproken mensgericht en je werkt vlot met anderen op alle niveaus samen.
 • Je bent in staat om de leidinggevenden in jouw afdeling te inspireren in hun rol als coach.
 • Je bent goed in plannen en organiseren. Je kan prioriteiten bepalen.

Het aanbod

 • Een volwaardige managementfunctie met veel externe, interne en samenlevingsgerichte impact.
 • Een aangename werkomgeving, met fijne collega’.
 • Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.
 • Een geïndexeerd minimum bruto jaarsalaris van 54.878 euro, bij een anciënniteit van 5 jaar. Bij een anciënniteit van 18 jaar bedraagt het bruto jaarsalaris 69.103 euro,
 • Relevante beroepservaring in de privésector en als zelfstandige kan tot maximum 12 jaar in aanmerking genomen worden en ervaring uit de overheidssector komt volledig in aanmerking,
 • Je geniet ook van extralegale voordelen: aanvullend pensioen, maaltijdcheques, ecocheques, fietsvergoeding en gratis openbaar vervoer van en naar het werk, fietsleasing, hospitalisatieverzekering, opleidingen.
 • Je werkt voltijds in een flexibel uurrooster. Ook telewerk met telewerkvergoeding behoort tot de mogelijkheden.
 • Er wordt een wervingsreserve aangelegd die 2 jaar geldig blijft.

Meer info

Voor meer info kan je terecht bij
Brecht Blindeman, HR consultant bij Motmans & Partners, via 011/36.10.75 of brecht.blindemans@motmansenpartners.be

Silke Vanheusden, HR-consultant bij Motmans & Partners, via 011/36.10.14 of silke.vanheusden@motmansenpartners.be

De algemene aanwervingsvoorwaarden kan je opvragen en de uitgebreide functiebeschrijving kan je via onderstaande link downloaden.

Solliciteren

We verwachten jouw kandidatuur uiterlijk op maandag 05/12/2022 om 9u via motmansenpartners.be/overzicht-vacatures

Vergeet zeker niet om ons volgende documenten via de sollicitatieknop te bezorgen:

Je motivatiebrief opgesteld in het Nederlands
Je CV opgesteld in het Nederlands
Je diploma.
Uittreksel strafregister (max. 3 maanden oud)
In je cv en motivatiebrief beschrijf je zo gedetailleerd mogelijk de gevraagde jaren leidinggevende ervaring.

Selectieprocedure

De selectieprocedure wordt exclusief uitbesteed aan extern erkend selectiebureau Motmans & partners

De selectieprocedure bestaat uit

 • Screening kandidaturen: lokaal bestuur Lubbeek evalueert de sollicitaties op volledigheid, diploma-vereisten, vereist aantal jaren leidinggevende ervaring.
 • Niveautesten: alleen voor kandidaten zonder masterdiploma die slagen voor de screening.
  Je ontvangt de uitnodiging voor de (online) proeven op 13/12/2022 en moet deze ten laatste op 14/12/2022 om 9u ingediend hebben.
 • Schriftelijke proef via thuisopdracht. Je ontvangt deze opdracht op 14/12/2022 en moet deze inleveren voor 19/12/2022 om 9u.
 • Kandidaten die slagen voor de schriftelijke proef, worden uitgenodigd voor het assessment center. Het assessment center is eliminerend. Je dient een advies “geschikt” te behalen om te slagen voor deze ronde. Het assessment center zal gepland worden in de eerste helft van januari op het kantoor van Motmans & Partners in Hasselt.
 • Het jurygesprek vindt plaats voor de kandidaten die slaagden voor het assessment center. De gesprekken worden gepland in het gemeentehuis van Lubbeek. De exacte datum zal ten laatste op 05/12/2022 gecommuniceerd worden.

Om te slagen dienen kandidaten op elke proef minimum 50% en op het totaal van de schriftelijke en de mondelinge proef minimum 60% behalen, alsook een geschikt advies op het assessment center.