Afval ten gevolge van waterschade op donderdag 15 juli en vrijdag 16 juli 2021

Goederen, beschadigd door de wateroverlast op donderdag 15 en vrijdag 16 juli 2021:

  • Indien het verzekeringsdossier de afvoer van de goederen tijdelijk blokkeert, kan een attest aangevraagd worden van de gemeente dat toelaat de goederen op een later tijdstip (ten laatste op 31 augustus 2021) gratis aan te bieden op het containerpark.

Deze aanvraag kan alleen via het daartoe bestemde meldingsformulier, met foto’s van de goederen en een attest of een verklaring van de verzekeringsinstelling in bijlage.

Van zodra het dossier is goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen, ontvang je via mail het attest van de gemeente voor gratis afgifte van de goederen op het containerpark.