Afvalkalender

Wilt u weten wanneer er een bepaalde fractie opgehaald wordt in onze gemeente, dan kan u de website van EcoWerf raadplegen. Via de afvalkalender en de sorteerwijzer kan u gedetailleerde informatie terugvinden in verband met inzamelingen huis-aan-huis en aanvoer van afvalfracties op het recyclagepark.

Plaats je afval duidelijk zichtbaar tegen de straatkant.
Zet je afval ten laatste om 7u 's morgens of de avond voordien na 20u buiten.

Om de hitte voor te zijn, starten de ploegen van Ecowerf hun dagtaak in de zomermaanden juli en augustus vanaf 6u i.p.v. 7u 's morgens.