Afwijking wekelijkse rustdag

Elke handelaar of ambachtsman moet verplicht een wekelijkse rustdag hebben. De wekelijkse rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur. De rustdag begint automatisch op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigt op de volgende dag op hetzelfde uur.

U kunt als handelaar of ambachtsman afwijken van deze sluitingsdag, een aangifte bij de gemeente volstaat hiervoor. Het college van burgemeester en schepenen beslist vervolgens over de gevraagde afwijking.

De afwijkingen op de wekelijkse rustdag in 2022 zijn: 

- Zondag 2 oktober

 

Voor wie

Elke handelaar of ambachtsman van Lubbeek.

Afwijkingen gelden voor het hele grondgebied van de gemeente. In geen geval mogen individuele afwijkingen worden toegestaan. Het aantal afwijkingen is beperkt tot 15 dagen per jaar.

Voorwaarden

  • Het moet gaan om bijzondere en voorbijgaande omstandigheden ((braderijen, solden, feesten,...),of beurzen en kermissen.
  • U sluit uw handelszaak 24 uur ononderbroken.
  • U vermeldt op een duidelijke en van buitenaf zichtbare wijze de wekelijkse rustdag.
  • U houdt de gekozen rustdag minstens 6 maanden aan.

Procedure

U kiest uw wekelijkse rustdag en het startuur van de sluiting (5u of 13u) en doet hiervan aangifte bij de gemeente waar uw zaak gevestigd is.

U richt de aanvraag aan het college van burgemeester en schepenen.

U krijgt u een bevestiging van de beslissing van het college en de toegestane afwijking wordt nadien op de gemeentelijke website gepubliceerd.

Kostprijs

De aangifte van de afwijking op de wekelijkse rustdag is gratis.

Reglement

Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening.