ANPR-camera in Bierbeek

Gepubliceerd op vrijdag 7 juni 2019 11.36 u.
Gisteren, donderdag 6 juni 2019, heeft de gemeenteraad van Bierbeek een reglement goedgekeurd, waarbij de Panoramalaan/Koning Albertlaan vanaf 1 september 2019 niet meer toegankelijk zal zijn voor niet-geautoriseerd doorgaand verkeer tijdens de ochtend- en avondspits.

Er komt een ANPR-camera (automatische nummerplaatherkenning) om op dat verbod toe te zien.

Het verbod van doorgang geldt alleen tijdens werkdagen van 7 tot 9 uur en van 16 tot 18 uur. Wie tijdens deze uren en zonder vergunning met de wagen voorbij de camera rijdt, mag zich in de toekomst (vanaf 1 september 2019) verwachten aan een GAS-boete.

Alle inwoners en ondernemers binnen een ruime perimeter rond de ANPR-camera, in Bierbeek en op grote delen van het grondgebied van Lubbeek kunnen een vergunning aanvragen. Het ANPR-systeem laat toe dat ook bestemmingsverkeer mogelijk blijft, zoals zorgverleners, leveranciers, postbedeling, familiebezoek … Buiten de spitsuren en tijdens de weekends blijft alle verkeer mogelijk, uitgezonderd doorgaand zwaar vervoer.

Als inwoner van Lubbeek en wonende in volgende straten zal u vanaf 1 juli een aanvraag kunnen indienen voor een vergunning, via de website www.bierbeek.be of in het gemeentehuis van Bierbeek bij de dienst Mobiliteit.

Een vergunning aanvragen als inwoner van Lubbeek kan via een online procedure of bij de dienst mobiliteit op het gemeentehuis van Bierbeek. Maar eerst start de gemeente Bierbeek een informatiecampagne en organiseert ze informatieavonden om vragen van de inwoners van Bierbeek en Lubbeek te beantwoorden op donderdag 4 juli, dinsdag 6 augustus en dinsdag 27 augustus 2019. Meer info kan u terugvinden op de website van de gemeente Bierbeek op www.bierbeek.be of rechtstreeks via https://www.bierbeek.be/ANPR-camera-tegen-sluipverkeer