Archief kerkfabriek Pellenberg

De kerkfabriek van Pellenberg gaf in augustus 2017 haar archief in bewaring op het Rijksarchief in Leuven. Het archief van de aloude parochie van de Sint-Pieterskerk is een heuse goudmijn voor de lokale historici. De oudste stukken gaan terug tot de zestiende eeuw. De stukken bieden unieke informatie over haast alle aspecten van het dorpsleven. Zoals zovele andere landbouwdorpen was ook Pellenberg vroeger een haast homogene katholieke gemeenschap. Wie het verleden van Pellenberg bestudeert, kan niet om het parochiearchief heen.

Met de bewaargeving op het Rijksarchief is de goede bewaring van het archief verzekerd. Na de inventarisatie zal het archief bovendien gemakkelijker toegankelijker worden voor het bredere publiek. Je zal het archief dan ook in een digitale vorm kunnen raadplegen. Edgard Van Gijsel, de voorzitter van de kerkraad, zette zich enkele jaren geleden aan de digitalisering van het archief. Alle stukken werden gescand op 300 dpi. De scans werden nadien verder bewerkt tot een zo kwaliteitsvol mogelijk digitaal beeld. Een heus monnikenwerk dat na vier jaar werd beëindigd. Heemkundigen en alle andere ge├»nteresseerden kunnen er alleen maar van profiteren.

Enkele van die gescande documenten vind je in de 'media-albums' onderaan.

Nieuwsgierigen kunnen zo al een glimp opvangen van de rijkdom van het parochiearchief. Deze terbeschikkingstelling is tevens een blijk van erkenning voor de goede zorg waarmee de kerkfabriek van Pellenberg haar archief eeuwenlang heeft bewaard.