Assistent Centrumleid(st)er

Het OCMW Lubbeek werft aan:

 

 

1 Assistent Centrumleid(st)er - niveau C1 – C3 - in deeltijds verband (19 uren/week) – bepaalde duur voor 1 jaar

Locatie tewerkstelling: OCMW Lubbeek – Dienstencentrum De Sleutel, Staatsbaan 124 te 3210 Lubbeek

 

Doel van de functie en taak:

Je werkt in het lokaal dienstencentrum van het OCMW onder leiding van de centrumleid(st)er. Samen met je collega ben je het aanspreekpunt voor alle bezoekers in het Lokaal Dienstencentrum. Bij een vraag naar ondersteuning onderzoek je mogelijke oplossingen. Hierbij beoog je een professionele en klantgerichte dienstverlening.

Je ondersteunt de centrumleid(st)er bij het realiseren van de doelstellngen van het dienstencentrum zoals die zijn voorzien in het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019 en het Besluit van de vlaamse regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen van 28 juli 2019.

Je treedt op als plaatsvervanger van de centrumleid(st)er en verzorgt zelfstandig een aantal administratieve taken eigen aan de werking van het dienstencentrum.

Aanwervingsvereisten:

 • Je beschikt over een diploma secundair onderwijs.
 • Je bent een administratieve duizendpoot en PC-vaardig.
 • Je bent een flexibel persoon, die snel kan omschakelen indien nodig.
 • Daarnaast ben je heel nauwkeurig, klantvriendelijke en een stressbestendige collega.
 • Je bent discreet en sociaalvaardig.
 • Relevante beroepservaring is een pluspunt. Nuttige beroepservaring uit de privésector of als zelfstandige kunnen tot maximum 12 jaar in aanmerking worden genomen. Diensten gepresteerd bij een ander bestuur in eenzelfde functie worden volledig in aanmerking genomen.

 Aanbod:

 • Contract van bepaalde duur van 1 jaar
 • Het OCMW biedt je een boeiende en gevarieerde job aan.
 • Een aantrekkelijk verloningspakket in een dynamische werkomgeving. Salarisschaal volgens schaal C1 – C3 (aanvangsloon tussen € 1129,11 – € 2066,56 bruto/maand 19/38u).
 • Je geniet ook tal van extralegale voordelen: maaltijdcheques, ecocheques, fietsvergoeding en terugbetaling kosten openbaar vervoer woon-werkverkeer, gratis hospitalisatieverzekering (na 6 maanden), opleidingen
 • Je werkt 19/38 in een vast uurrooster.

Info:

De algemene toelatings- en aanwervingsvoorwaarden en de functiebeschrijving zijn te verkrijgen bij de personeelsdienst personeel@lubbeek.be

Solliciteren

Je kandidatuur (sollicitatiebrief met CV en een recent uittreksel uit het strafregister max. 3 maanden oud) bezorg je via het e-mailadres personeel@lubbeek.be, per post aan het Vast Bureau van het OCMW Lubbeek, Gellenberg 16 te 3210 Lubbeek (poststempel geldt als bewijs van de tijdige indiening van uw kandidatuur) of door afgifte op het gemeentehuis – OCMW ten laatste op 24 september 2023.