Bacterievuur

Bacterievuur is een gevaarlijke plantenziekte.

Er zijn sedert 2008 beduidend meer meldingen van besmettingen met bacterievuur.
Bacterievuur is een ernstige plantenziekte, veroorzaakt door de bacterie Erwinia amylovora. De naam bacterievuur wijst al op het karakteristieke van de ziekte. Het bruinzwart verkleuren, verdorren en verschrompelen van bloesems, bladeren en twijgen is net alsof ze door vuur verschroeid zijn.
Aangetaste bomen en struiken kunnen in korte tijd zware schade oplopen en zelfs doodgaan. Bloemen en jonge scheuten zijn het meest vatbaar. De ziekte is vooral in de boomkwekerij (meidoorn, lijsterbes, kwee, vuurdoorn, ...) en in de fruitteelt (peer en appel) een probleem, maar ook openbaar en particulier groen kan het slachtoffer worden.

De besmetting wordt verspreid door vogels, insecten, wind, regen en door aanraking met handen of gereedschap.

Procedure

Maatregelen

  • Afhankelijk van de ernst van de aantasting moeten besmette planten door de verantwoordelijke (eigenaar, huurder, gebruiker, ...) gesnoeid worden tot minstens 50 cm onder de laagst gelegen infectieplaats, tegen de grond afgezet of gerooid worden.
  • Ontsmet altijd het snoeigereedschap na het verwijderen van infecties en ook na elke snoeibeurt. Bleekwater bijvoorbeeld, doodt de bacterie na 5 seconden.
  • Het beperken van het gebruik van waardplanten voor bacterievuur (in het bijzonder meidoorn) in openbare en privé aanplantingen helpt de infectiedruk en het risico op besmettingen te verminderen.
  • Het is ook verplicht niet besmette meidoornhagen te snoeien tussen 1 november en 1 maart. Met een wintersnoeibeurt wordt de kans op besmetting via de bloemen aanzienlijk verminderd. Dit is in het bijzonder van belang in de omgeving van boomkwekerijen en fruitteeltbedrijven.