Beeldkwaliteitsplan Linden

Het beeldkwaliteitsplan van Linden werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 23/12/2015.

Het beeldkwaliteitsplan speelt in op volgende ruimtelijke concepten:

  • Herstel van het beschermd dorpsgezicht
  • Een groen hart als gemeenplaats voor activiteiten
  • Een samenhangende dorpsportiek tussen handelskern en groen hart
  • Nachtegalenstraat - Pastorijstraat - Gemeentestraat (tot aan de Houwaartsebaan) van barrière naar geïntegreerde connector waar op een verkeersveilige manier ruimte geboden wordt aan alle verkeersmodi (voetgangers, fietsers, bus en auto), met verkeersremmende maatregelen ter hoogte van belangrijke oversteekpunten, en met een landschappelijke aanleg waardoor ze volwaardig onderdeel vormen van een dorpskern met grote beeldkwaliteit.
  • De Wolvendreef als verbindende centrumstraat
  • Een bereikbare dorpskern.
  • Verdichting in functie van kernversterking