Beeldkwaliteitsplan Pellenberg

Het beeldkwaliteitsplan van Pellenberg werd door de gemeenteraad op 26/09/2018.

Het beeldkwaliteitsplan doet uitspraken over de inrichting van het centrum van Pellenberg:

  • De open ruimte en de inrichting met groen, verharding en straatmeubilair
  • de (nieuwe) bebouwing (meer specifiek de school) en meer algemeen, de kwaliteiten van de omgeving
  • De erfscheidingen
  • De visie omtrent de omliggende bebouwing
  • Nieuwe verkeersregimes
  • Parkeren