Kinderbegeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang

1 kinderbegeleid(st)er (m/v/x) – niveau C - bij de buitenschoolse kinderopvang in deeltijds (19/38 uren/week) contractueel verband voor onbepaalde duur.

Vacature nummer: SC 22112021

Hoofddoel van de functie

Als begeleider maak je deel uit van ons enthousiast team van begeleiders, ga je graag om met kinderen, beschik je over pedagogische kwaliteiten en organiseer je graag kinderactiviteiten en spelletjes.

Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden

 • burgerlijke- en politieke rechten genieten (een uittreksel uit het strafregister - model 2) voorleggen.
 • medisch geschikt zijn.
 • slagen in een selectieproef met aanleg van een wervingsreserve.
 • medisch geschikt zijn.
 • BSO 7e jaar kinderzorg of ziekenhuisverpleegkundige.
 • TSO jeugd- en gehandicaptenzorg, gezondheid- en welzijnswetenschappen (verpleegaspirant), leefgroepenwerking of sociaal- en technische wetenschappen.
 • Opleiding volwassenenonderwijs: jeugd- en gehandicaptenzorg, kinderzorg/begeleider in de kinderopvang; begeleider buitenschoolse opvang, attest educatief medewerker.
 • Attest dat je geslaagd bent in 1e en 2e jaar leerkracht of orthopedagogie of pedagogie van het jonge kind (werkzoekend zijn, geen student) Bachelor opleiding.
 • Attest VDAB-opleiding Buitenschoolse Kinderopvang, ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse opvang.

Of je studeert nog één van de opleidingen in het volwassenenonderwijs die in aanmerking komen om in de kinderopvang te werken, zoals: jeugd- en gehandicaptenzorg, kinderzorg/begeleider in de kinderopvang, begeleider buitenschoolse kinderopvang, attest educatief kinderwerker, orthopedagogie.

 Biedt

 • een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur;
 • vorming en opleiding, maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding en terugbetaling kosten openbaar vervoer van en naar werk;
 • salarisschaal volgens C1-C3 (aanvangsloon tussen 1002,58 euro – 1.834,99 euro)

Info

Nadere inlichtingen over deze functie zijn te verkrijgen bij de personeelsdienst. (tel. 016 47 97 76/77/78) of personeelsdienst@lubbeek.be

 

Solliciteren

Je kandidatuur (sollicitatiebrief met vermelding van het vacaturenummer) met CV, een kopie van je diploma en een uittreksel uit het strafregister bezorg je via het e-mailadres personeelsdienst@lubbeek.be, per post aan het college van burgemeester en schepenen, Gellenberg 16 te 3210 Lubbeek (poststempel geldt als bewijs van de tijdige indiening van uw kandidatuur) of door afgifte op het gemeentehuis.

De kandidaturen dienen uiterlijk op 31 december 2021 verzonden te worden aan de Gemeentebestuur van Lubbeek.