Beheerraad van de openbare bibliotheek

Vrijheid, welvaart en ontplooiing van samenleving en individu zijn fundamentele menselijke waarden. Deze kunnen alleen worden gerealiseerd door goed geïnformeerde burgers, die in staat zijn hun democratische rechten uit te oefenen en een actieve rol te spelen in de samenleving. Vrije en onbeperkte toegang tot kennis, wetenschap, cultuur en informatie zijn hiertoe essentiële voorwaarden. De openbare bibliotheek is de plaatselijke toeganspoort tot educatie, informatie en culturele ontwikkeling. In een snel evoluerende samenleving staat de openbare bibliotheek telkens weer voor nieuwe uitdagingen om haar missie waar te maken. Burgers die constructief en actief willen meewerken aan de uitbouw van de bibliotheek zijn dan ook als adviserend lid welkom in het beheersorgaan van de openbare bibliotheek. Hier kunnen ze samen met het gemeentebestuur en de bibliotheekmedewerkers de nieuwe uitdagingen aangaan.