Bevlagging openbare gebouwen

De Vlaamse overheid heeft richtlijnen vastgelegd voor het uithangen van de verschillende vlaggen.

Die richtlijnen bepalen:

  • de data waarop bepaalde vlaggen moeten of mogen worden gehesen
  • de orde van voorrang of de volgorde waarin de vlaggen aan de masten moeten worden gehesen.

Die richtlijnen gelden voor alle gebouwen van de Vlaamse overheid, de provincies, gemeenten en districten, inclusief gebouwen van gemeentelijke en provinciale scholen, OCMW's en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, binnen het Nederlandse taalgebied en binnen het tweetalige gebied Brussel-hoofdstad.