Bewijs van Belgische nationaliteit

Een bewijs van nationaliteit is een document dat officieel bevestigt dat u Belg bent.

Dat bewijs wordt meestal gevraagd wanneer u een activiteit wilt uitoefenen waarvoor het bezit van de Belgische nationaliteit door de wet is vereist.

Voor wie

Voor elke burger van de gemeente

Voorwaarden

  • U hebt de Belgische nationaliteit.
  • U bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente.

Procedure

U kunt het bewijs van nationaliteit opvragen bij uw gemeente.

  • aan het loket: kan onmiddellijk afgeleverd worden
  • via het e-loket: kan afgehaald worden aan het loket of  opgestuurd worden naar het domicilieadres

Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kunt u het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken op 'Mijn dossier', de online toepassing van het Rijksregister.

Indien het attest gebruikt wordt in het buitenland, dient het ondertekend te worden door de burgemeester of bevoegde schepen.

Kostprijs

Het bewijs van nationaliteit is gratis.

Wat meebrengen?

  • identiteitskaart