Bewijs van leven

Het bewijs van leven is een document waarmee u kunt aantonen dat u nog in leven bent.

Dit document wordt u soms gevraagd door pensioendiensten, verzekeringsinstellingen, ziekenfondsen, financiële instellingen, openbare besturen, een notaris, een advocaat, de rechtbank, de ambassade of het consulaat. Zo hoeft u zich bij deze personen of instellingen niet persoonlijk aan te bieden om aan te tonen dat u nog leeft.

Voor wie

elke inwoner van de gemeente

Voorwaarden

In leven zijn

Procedure

Naargelang uw situatie kunt u het bewijs van leven aanvragen aan:

  • de dienst Bevolking van uw gemeente
    • aan het loket: dan krijgt de inwoner het onmiddellijk mee
    • via het e-loket: kan afgehaald worden of het attest kan per post verstuurd worden naar het domicilieadres
  • de ambassade of het consulaat van het land waar u verblijft.

Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart, dan kunt u het levensbewijs ook raadplegen, downloaden en afdrukken via 'Mijn Dossier', de online toepassing van het Rijksregister.

Het bewijs mag ook worden aangevraagd door een wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd) of een gevolmachtigde.

Indien het attest in het buitenland gebruikt zal worden, dient het ondertekend te worden door de burgemeester of de bevoegde schepen.

Kostprijs

Gratis

Wat meebrengen?

U neemt uw identiteitskaart mee.

Bij een volmacht moet de volmachthouder het volgende meebrengen:

  • de volmacht van de aanvrager
  • de identiteitskaart van de aanvrager
  • de eigen identiteitskaart.