Bewijs van woonst

Een bewijs van woonst bevestigt dat een inwoner ingeschreven is op zijn/haar adres in de gemeente. Of voor personen die in het verleden ingeschreven waren in de bevolkingsregisters (historiek van woonst)

Het bewijs bevat een aantal persoonlijke gegevens zoals:

 • naam en voornamen
 • rijksregisternummer
 • plaats en datum van geboorte
 • adres
 • burgerlijke staat
 • nationaliteit
 • de datum sinds wanneer u op het adres woont

U kunt ook een bewijs van woonst aanvragen met de historiek van alle vorige adressen ofwel een historiek van adressen in de huidige gemeente.

Voor wie

Voor elke inwoner van de gemeente of persoon die hier in het verleden gewoond heeft (historiek van woonst)

Procedure

U kunt het attest aanvragen:

 • aan het loket van de dienst Burgerzaken
 • online met uw elektronische identiteitskaart (eID):
  • bij het e-loket van uw gemeente
  • bij het Rijksregister ('Mijn Dossier').

Het attest kan opgestuurd worden naar het domicilieadres van de aanvrager of het kan opgehaald worden aan het loket.

Wie kan het attest aanvragen?

 • uzelf
 • een derde persoon die in het bezit is van een aanvraag opgesteld door een advocaat, een vrederechter, een juridische dienst,...
 • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Kostprijs

Gratis

Wat meebrengen?

 • uw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning
 • als u het attest voor iemand anders aanvraagt: een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn/haar identiteitskaart