Bezinningsmoment corona

In maart 2020 sloop corona ons leven binnen. Die onzichtbare vijand zette de aanval in op de volksgezondheid, het sociale leven en de economie. Hoewel het leek alsof we de situatie onder controle hadden, stellen we vast dat het moeilijk zal zijn om de draad van ons leven van voor corona terug op te pikken.

De gemeente wil stilstaan bij de verliezen die geleden zijn, het verdriet en de eenzaamheid die het gevolg zijn van de pandemie. We willen ook vol bewondering en verwondering stilstaan bij de inzet van het zorgpersoneel, de talrijke vrijwilligers, en allen die onze (kleine) wereld toch draaiend hielden.

We willen ons ook de vraag stellen: Wat betekende covid-19 in het leven van ieder van ons ? En, is er een positieve zijde?

Dat stilstaan zal gebeuren op een bezinningsmoment op vrijdag 19 november 2021 aan de hand van getuigenissen, gedichten, muziek en ook visueel met witte rozen gemaakt in klei door mensen vanuit hun betrokkenheid, vanuit hun emotie. Met dit opzet hopen we ook een manier te bieden om elkaar te ondersteunen en te inspireren.

Wil je graag op dit bezinningsmoment aanwezig zijn, schrijf je dan vanaf 1 november en voor 10 november 2021 in via onderstaande link.