Bibliotheekassistent

Wij zoeken

Lokaal bestuur Lubbeek werft aan voor een spoedige indiensttreding:
1 bibliotheekassistent (m/v/x) – niveau C - bij de bibliotheek in tijdelijk deeltijds (19/38 uren/week) contractueel verband – contract bepaalde duur.
Vacature nummer: SC20092021

Hoofddoel van de functie

De bibliotheek stelt voor alle burgers een ruime en gevarieerde collectie gedrukte en digitale werken ter beschikking voor raadpleging en uitlening. De bibliotheek organiseert culturele en educatieve activiteiten in het bijzonder op vlak van leesbevordering, informatiegeletterdheid en mediawijsheid. De bibliotheek doet proactief aan informatiebemiddeling.

Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden

  • burgerlijke- en politieke rechten genieten (een uittreksel uit het strafregister - model 2) voorleggen;
  • medisch geschikt zijn;
  • slagen in een selectieproef met aanleg van een wervingsreserve;
  • in het bezit zijn van het diploma hoger secundair onderwijs of gelijkgesteld;
  • in het bezit zijn van een getuigschrift van bibliotheekmedewerker – Informatiebemiddelaar.

Wij bieden

  • een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur met een max. van 2 jaar;
  • opleidingen, maaltijdcheques van €8,00, fietsvergoeding en terugbetaling kosten openbaar vervoer van en naar werk;
  • geïndexeerd brutomaandsalaris (19/38): minimum 982,94 EUR. 

Solliciteren

Je kandidatuur (sollicitatiebrief met vermelding vacaturenummer, CV, een kopie van je diploma en een uittreksel uit het strafregister) bezorg je per post aan het College van burgemeester en schepenen, Gellenberg 16 te 3210 Lubbeek uiterlijk op 20 oktober 2021.

Info

Voor informatie kan je terecht bij de personeelsdienst (016/47.97.77 of personeelsdienst@lubbeek.be

Functiebeschrijving

Via deze link kan je de algemene toelatings- en aanwervingsvoorwaarden en de volledige functiebeschrijving van deze job bekijken.