Bijzonder comité sociale dienst

Het bijzonder comité voor de sociale dienst is bevoegd om te beslissen over de individuele dossiers over maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.

 Als het bijzonder comité voor de sociale dienst beslist over individuele dossiers doet zij dit:

  • op neutrale wijze;
  • met respect voor het privéleven van de hulpaanvrager;
  • op basis van een sociaal verslag.

Het huishoudelijk reglement voor het bijzonder comité voor de sociale dienst kan je hier raadplegen.

 

Samenstelling