Blauwtong

Wat is blauwtong?

Blauwtong is een virusziekte die herkauwers (voornamelijk schapen, maar ook runderen) treft. Het virus wordt tussen herkauwers bijna uitsluitend overgedragen door Culicoides muggen (knijten). Na een incubatietijd van 2 tot 20 dagen, treden bij schapen hoge koorts (41 tot 42°C) gedurende meerdere dagen, ontstekingen in de mondholte, gezwollen en soms blauwe tong op. Dit gaat gepaard met eetstoornissen en veel slijm uit de neus. Na een week kan mankheid optreden, veroorzaakt door kroonrandontsteking, en/of ontsteking van de huid en de spieren van de poten. Drachtige ooien kunnen spontane abortus ondergaan. Na 8 tot 10 dagen gaat het schaap dood, of herstelt het langzaam. Na het eventuele herstel kan het dier kaalheid, onvruchtbaarheid en/of groeivertraging vertonen.
Een herkauwer, die met het blauwtongvirus besmet is, kan het virus niet rechtstreeks op een ander dier overdragen. Gewoon contact tussen herkauwers onderling stelt geen enkel probleem, ook niet als deze besmet zouden zijn. 

Welke financiële gevolgen heeft blauwtong? 

De financiële gevolgen van blauwtong zijn bedrijfsgebonden. De belangrijkste verliezen zijn de dood van de dieren, het verlies van opbrengsten, de meerkosten voor de veearts en voor het preventief stallen van de dieren. Voor de sector gelden fiscale maatregelen ter compensatie, maar die worden onvoldoende geacht. De beroepsverenigingen werken, in overleg met de diensten van de bevoegde minister aan een schadedossier en een voorstel van compensatieregeling. Verder worden de mogelijkheden van verplichte vaccinatie en van een premieregeling voor uitbreiding van de genetische diversiteit onderzocht.

Procedure

Moet ik een besmetting van blauwtong aangeven?

Ja, altijd. Blauwtong is een aangifteplichtige ziekte. Dat betekent dat elke verdenking van de ziekte onmiddellijk aan de dierenarts moet gemeld worden. De dierenarts zal het Voedselagentschap verwittigen en de nodige bloedmonsters nemen voor een bevestiging, indien hij na een onderzoek van het zieke dier een besmetting met het blauwtongvirus niet kan uitsluiten.
Het is erg belangrijk dat iedereen deze meldingsplicht nauwkeurig opvolgt. Blauwtong kan immers – zeker bij schapen – met andere, veel gevaarlijkere ziekten als mond- en klauwzeer verward worden. Er moet dan ook bij elke verdenking een onderzoek gebeuren door de dierenarts om de oorzaak van de ziekte uit te klaren.

Waar kom ik meer te weten over blauwtong?

Het Vlaams Informatiecentrum Land- en Tuinbouw (VILT) bouwt sinds 2000 aan het nieuwsarchief van de Vlaamse land- en tuinbouwsector. Op trefwoord en datum vindt u er alle nieuwsberichten die tot op heden gepubliceerd werden, ook over blauwtong. Deze nieuwsberichten zijn vrij te consulteren via de website van VILT (zie verder).

Hoe volg ik de laatste evolutie inzake blauwtong?

De recentste informatie vind je op de website van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Veehouders met bijkomende vragen, kunnen contact opnemen met de Oost-Vlaamse provinciale controle-eenheid van het FAVV via mail of telefoon:
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Provinciale controle-eenheid
tel. 09 210 13 00
info.ovl@favv.be