Bouw nieuw politiekantoor

Gepubliceerd op dinsdag 17 september 2019 15.26 u.
De politiezone Lubbeek bouwt een nieuw politiekantoor.

De werken zullen vermoedelijk beëindigd worden in het voorjaar 2021.

De hinder, die dergelijke werken met zich meebrengen, wordt zoveel mogelijk beperkt. Door de werken zullen er minder parkeerplaatsen zijn in deze zone, alle gebouwen blijven wel bereikbaar. Om het doorgaand verkeer vlot te laten verlopen, is er een verkeerscirculatieplan uitgewerkt dat je hier kan raadplegen.

Voor vragen en opmerkingen over de werken of eventuele hinder, kunt u steeds terecht via pz.lubbeek@police.belgium.eu