Buurtfeest organiseren

Een buurtfeest is een feest dat georganiseerd wordt voor een buurt en zich uitsluitend tot de bewoners van deze buurt richt en iedereen van de buurt toegang geeft tot de activiteiten.

De organisatoren van het buurtfeest zijn zelf gedomicilieerd in de betreffende buurt.

Voor wie

Het feest richt zich op alle inwoners van de straat, de buurt of de wijk.

Voorwaarden

Zie toelagereglement buurtfeesten hieronder.

Procedure

Een bewonersgroep, wijk- of buurtcomité kan een subsidie aanvragen om een straat-, buurt- of wijkfeest te organiseren. U kan deze aanvragen via onderstaand aanvraagformulier.

Opgelet!

  • Een tijdelijke verkeersregeling (afsluiten straat,..) dient aangevraagd te worden bij de dienst mobiliteit via mobiliteit@lubbeek.be. 
  • Buurtfeesten dienen ook de procedure van 'Aanvraag evenementen' te volgen indien er na 22u nog muziek wordt gespeeld of activiteiten doorgaan.