College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur binnen de gemeente. Het voert onder andere de beslissingen van de gemeenteraad uit. Daarnaast heeft het zijn eigen bevoegdheden, bijvoorbeeld op vlak van ruimtelijke ordening en milieu.
In Lubbeek telt het college van burgemeester en schepenen zes leden. De vergadering wordt voorgezeten door de burgemeester.
In onze gemeente vergadert het college van burgemeester en schepenen elke maandag. De vergaderingen zijn niet openbaar.

Wil je het huishoudelijk reglement van het college en schepenen raadplegen?

Klik dan hier

Samenstelling