Commissie beleidsdomeinen

Tijdens de gemeenteraadszittingen moeten veel beslissingen genomen worden. Veel tijd om complexe onderwerpen diepgaand te bespreken, is er vaak niet. Om deze dossiers goed voor te bereiden, kan de gemeenteraad commissies oprichten.


Commissies hebben als taak de besluitvorming in de gemeenteraad voor te bereiden. Bepaalde thema's en/of belangrijke dossiers worden eerst grondig besproken. Pas dan worden ze aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. De commissies geven dus advies aan de gemeenteraad, maar hebben geen beslissingsrecht.

Samenstelling