Commissie deontologische code

De deontologische commissie waakt over de naleving van de bepalingen van de deontologische code lokale mandatarissen en oordeelt over klachten over inbreuken op de deontologische code.

Meer info vind je hieronder in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad onder artikel 41 t.e.m. 55.

Samenstelling