Dag van de sportclub

De dag van de sportclub is een sport-opendeur-dag waarbij inwoners kunnen kennis maken met het sportaanbod in de gemeente Lubbeek. Zowel de clubs als de sportdienst bieden een ganse dag gratis activiteiten en initiaties aan.

Voor wie

Voor alle inwoners van Lubbeek

Procedure

Alle sportclubs worden door de gemeente uitgenodigd om deel te nemen aan deze sportdag. Nieuwe sportclubs of sport-initiatieven kunnen zich kenbaar maken aan de sportdienst. 

Kostprijs

Gratis

Wat meebrengen?

Sportieve kledij