Diensthoofd/expert duurzaamheid en natuur

Expert milieu
Diensthoofd/expert duurzaamheid en natuur - contractueel – niveau A1a-A3a – voltijds (38/38)

Organisatie

Het lokaal bestuur Lubbeek is een jonge organisatie gegroeid uit de integratie in 2019 van de gemeentelijke diensten en het OCMW.

De structuur en cultuur van onze nieuwe organisatie zijn in volle ontwikkeling. Rond onze kernwaarden samen, dynamisch, doelgericht, vertrouwen en respect bouwen we aan een team dat elke dag het beste geeft voor de burgers van onze gemeente. Werken voor de mensen van Lubbeek is zinvol én leuk!

Samen willen we de visie waarmaken van een klantgerichte organisatie die flexibel en proactief inspeelt op vragen en noden en zo het welzijn van onze burgers én medewerkers blijvend verhoogt.

Het lokaal bestuur wil nog meer inzetten op alle aspecten van duurzaamheid en natuur en schrijft daarom deze nieuwe functie uit.

Functie

 • Als diensthoofd/expert duurzaamheid en natuur werk je actief mee aan het gemeentelijk klimaat- en duurzaamheidsplan. Je neemt een trekkersrol op in de ontwikkeling en realisatie van een brede visie op vlak van natuurbescherming en – ontwikkeling.
 • Je bent verantwoordelijk voor alle aspecten met betrekking tot natuurbescherming, landbouw en dierenbescherming (met uitzondering van het vergunningenbeleid en de handhaving).
 • Je werkt mee aan de visie en het beleidsplan van lokaal bestuur Lubbeek en helpt om deze te vertalen naar concrete en haalbare acties.
 • Je gaat aan de slag met concrete duurzaamheidsprojecten. Hierbij ligt je focus zowel op de eigen teams binnen het lokaal bestuur, als op het verbreden van het draagvlak bij verschillende doelgroepen.
 • In het huidige organogram heb je nog geen hiërarchisch leidinggevende rol. Je denkt samen met het afdelingshoofd leefomgeving en de collega diensthoofden na over de indeling van de diensten en bent bereid om op termijn leiding te geven over de diensten binnen jouw vakgebied.
 • Je werkt nauw samen met de experts/diensthoofden in je afdeling. Daarnaast zet je actief in op een goede samenwerking over diensten en afdelingen heen. Deze functie is een dienstoverschrijdende functie waarbij overleg en communicatie van essentieel belang zijn.
 • Je rapporteert rechtstreeks aan het afdelingshoofd leefomgeving.

Profiel

 • Je behaalde een masterdiploma, een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli gelijkgesteld met universitair onderwijs.
 • Heb je geen masterdiploma? Lokaal bestuur Lubbeek staat ook open voor goede kandidaten met een bachelordiploma.
  Indien je beschikt over een bachelor, dan moet je slagen voor niveautesten om te kunnen deelnemen aan de procedure. Eveneens moet je minstens 4 jaar relevante beroepservaring aantonen in een hiërarchisch leidinggevende functie of in het complex projectleiderschap om toegelaten te worden tot de procedure.
 • Vanuit je opleiding of werkervaringen heb je kennis over thema’s als duurzaamheid, groenbeheer, landbouw,…
 • Je bent uitgesproken mensgericht en je werkt vlot met anderen op alle niveaus samen.
 • Bij voorkeur beschik je over een rijbewijs B.

Aanbod

 • Je komt terecht in een aangename werkomgeving binnen een organisatie die ten volle kiest voor een warme, mensgerichte aanpak.
 • Je komt terecht in een lokaal bestuur dat ervoor kiest om in te zetten op de thema’s natuur en duurzaamheid. Omdat deze job een nieuwe functie is binnen het lokaal bestuur, krijg je heel wat mogelijkheden om deze job zelf vorm te geven.
 • Je werkt voltijds in een flexibel uurrooster. Een tewerkstelling van 80% is bespreekbaar. Ook telewerk met telewerkvergoeding behoort tot de mogelijkheden.
 • Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.
 • Je wordt bezoldigd volgens salarisschaal A1A-A3A.
  Bruto maandsalaris=3641.48 euro, max. bruto maandsalaris=6408.01 euro.
 • Relevante beroepservaring in de privésector en als zelfstandige kan tot maximum 12 jaar in aanmerking genomen worden en ervaring uit de overheidssector komt volledig in aanmerking.
 • Je geniet ook van extralegale voordelen: aanvullend pensioen, maaltijdcheques, ecocheques, fietsvergoeding en gratis openbaar vervoer van en naar het werk, fietsleasing, hospitalisatieverzekering, opleidingen.
 • Er wordt een wervingsreserve aangelegd die 2 jaar geldig blijft.

Informatie

Voor meer info kan je terecht bij Silke Vanheusden, HR-consultant bij Motmans & Partners, via 011/36.10.14 of silke.vanheusden@motmansenpartners.be

De algemene aanwervingsvoorwaarden kan je opvragen en de uitgebreide functiebeschrijving kan je downloaden via https://motmansenpartners.be/vacatures/.

Solliciteren

We verwachten jouw kandidatuur uiterlijk op maandag 27/03/2023 om 9u via https://motmansenpartners.be/vacatures/

Vergeet zeker niet om ons volgende documenten via de sollicitatieknop te bezorgen:

 • Je motivatiebrief opgesteld in het Nederlands.
 • Je CV opgesteld in het Nederlands.
 • Je diploma.
 • Uittreksel strafregister (max. 3 maanden oud).

In je cv en motivatiebrief beschrijf je zo gedetailleerd mogelijk de gevraagde jaren ervaring in het hiërarchisch leidinggeven of complex projectleiderschap.

Selectieprocedure

De selectieprocedure wordt exclusief uitbesteed aan extern erkend selectiebureau Motmans & partners.

De selectieprocedure bestaat uit:

 • Screening kandidaturen: lokaal bestuur Lubbeek evalueert de sollicitaties op volledigheid, diploma-vereisten, vereist aantal jaren leidinggevende ervaring.
 • Niveautesten: alleen voor kandidaten zonder masterdiploma die slagen voor de screening. Je ontvangt de uitnodiging voor de (online) proeven op 04/04/2023 en moet deze ten laatste op 11/04/2023 om 9u ingediend hebben.
 • Schriftelijke proef via thuisopdracht. Je ontvangt deze opdracht via mail op woensdag 12/04/2023 en moet deze inleveren voor maandag 24/04/2023 om 9u.
 • Kandidaten die slagen voor de schriftelijke proef, worden uitgenodigd voor het assessment center. Het assessment center is adviserend.
  Het assessment center zal gepland worden in de week van 08/05/2023 op het kantoor van Motmans & Partners in Hasselt.
 • Het jurygesprek vindt plaats voor de kandidaten die slaagden voor de thuisopdracht en die deelnamen aan het assessment center.
  De gesprekken worden gepland in het gemeentehuis van Lubbeek en dit in de week van 22/05/2023. De exacte datum en uur zullen later gecommuniceerd worden.
   

Om te slagen dienen kandidaten minimum 50% te behalen op de schriftelijke proef, en minimum 50% op de mondelinge proef. Ze dienen deel te nemen aan een assessment center dat louter adviserend is.
Het totaal van beide proeven moet minstens 60% bedragen om te slagen voor het geheel van de procedure.